Actueel nieuws BisdomGL

LOGO-60-JAAR-BISDOM-6-1024x473BISDOM GRONINGEN-LEEUWARDEN
Adres bisdomhuis:

Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel: 050-4065888
Website: www.bisdomgl.nl18 juli 2020

 

September: Bonifatius Academie start met cursussen en publiekslezing

 

meer dan boeken

Voorjaarscursussen van de Bonifatius Academie, onderbroken door de coronacrisis, kunnen dit najaar worden afgemaakt. Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk.  Dit najaar start de nieuwe cursus Parochievernieuwing.  Parochianen en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Een aanmeldingsformulier vindt u via www.bonifatiusacademie.nl , waar de cursusinformatie ook te vinden is. U kunt het aanmeldingsformulier mailen naar: l.winter@bisdomgl.nl

Op 29 september is in Leeuwarden de eerste Bonifatius Academie lezing: Duurzaam denken over water’. Een actuele bezinning op  paus Franciscus’ encycliek Laudato Sí, het groeien watervraagstuk en onze levensstijl.

Najaarsaanbod 2020

De Bonifatius Academie biedt de volgende cursussen:

 • Basiscursus over Kerk en geloofsgemeenschap
 • Twee Bijbelcursussen: OT: Jacob en Jozef (door bisschop Ron van den Hout) en NT: Brieven van Paulus
 • Diaconale leerroute (1)
 • Parochiebestuur
 • Parochiecommunicatie
 • Parochievernieuwing: Parochie met een missie

NIEUW: Bonifatius Academie lezing 2020 

De jaarlijkse Bonifatius Academie lezing is een initiatief in samenwerking met het landelijk christelijk platform Het Goede Leven.  Thema: ‘Duurzaam denken over water.  Encycliek Laudato Sí en het watervraagstuk’’.  De lezing is op 29 september a.s. , 19.30 uur,  bij onderzoekinstituut voor Watertechnologie Wetsus in  Leeuwarden. Sprekers:  prof. dr. Cees Buisman, hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie en directeur Wetsus, en dijkgraaf/RK diaken Hein Pieper.  De lezing is in het licht van de oproep van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Sí (2015) tot versobering van levensstijl om uitputting van de aarde en arm-rijk conflicten te voorkomen. Prof. Buisman publiceerde in 2018 als bijdrage aan de maatschappelijke discussie zijn essay ‘’De mens is geen plaag. Over het gevaar van een onttoverde wereld’’(2018).

Lees ook bijgaand folder.Bisdomberichten:

Volg het actuele nieuws van het bisdom Groningen – Leeuwarden via de wekelijkse bisdom berichten:

25 juli 2020

01 mei 2020

 10 april 2020

 • Het Roepingenweekend 2020  is op 16, 17 en 18 oktober 2020 te Thuine. Bestemd voor jongeren van 18-35 jaar en in aanwezigheid van de bisschop.  Centraal thema is ”Je roeping verkennen en beter leren”.
  Meer informatie over het programma volgt.
 • De Roepingenweek 2020 vindt plaats van 1 t/m 7 november 2020.
  Meer informatie volgt.