Actueel nieuws BisdomGL

LOGO-60-JAAR-BISDOM-6-1024x473BISDOM GRONINGEN-LEEUWARDEN
Adres bisdomhuis:

Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel: 050-4065888
Website: www.bisdomgl.nl29 mei 2020

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed steeds vrij werd geformuleerd, hetzij door de dominee in de zondagsdienst, hetzij door gelovigen zelf bij andere bijeenkomsten.

Standaardgebeden oftewel formuliergebeden zijn heel geschikt om samen te bidden en om te gebruiken als je zelf geen woorden kunt vinden. En dat kan gebeuren. Je gevoel zet je aan tot gebed, maar je weet eigenlijk niet wat je moet zeggen of hoe je het zult vragen. Dan zoek je hulp bij anderen die ons in het gebed zijn voorgegaan. Formuliergebeden kan je ook goed samen bidden. Het brengt verbroedering.

De drie belangrijkste standaardgebeden: Onzevader, Weesgegroet en Eer aan de Vader. Maar we kennen ook de oefeningen van geloof, hoop, liefde en berouw. Of het gebed om de Heilige Geest. Of wat we noemen de christelijke groet: ‘Geloofd zij Jezus Christus. In alle eeuwigheid. Amen’. Je gebruikt een voorgegeven vorm met een beproefde inhoud. Je spreekt het gebed hardop uit of je doet het in stilte. Als je er maar met je hart bij bent.

Onze kerkelijke traditie kent een reeks van standaardgebeden. Allerlei heiligen of kerkelijke schrijvers hebben gebeden nagelaten die wij kunnen gebruiken. Ze zijn verzameld in allerlei gebedenboeken. In mijn boekenkast staan: Groot Gebedenboek (1950), Katholiek Gebedenboek (1986), In gebed (oecumenisch, 1988), Dienstboek. Een proeve (twee delen uit 1998 en 2004; voor de Protestantse Kerk in Nederland). Youcat. Gebedenboek (2013; voor de jeugd) en Compendium van de Catechismus van de katholieke kerk (2008). Uit deze publicaties put ik gebeden bij diverse gelegenheden. Ik zoek iets dat past bij de tijd van het jaar, bij het moment of bij de emotie die er op dat moment is.

 + Ron van den Hout bisschop van Groningen – Leeuwarden29 mei 2020

Pinksterdienst met bisschop op televisie Groningen

Zondagmorgen 11.00 uur a.s., eerste Pinksterdag, gaat bisschop Ron van den Hout voor in de misviering in de Jozefkathedraal te Groningen.  De mis wordt live uitgezonden op  de stadstelevisie van Groningen. Kijk op : www.oogtv.nl , LiveTV.

OogTV is behalve in de stad Groningen ook te zien in 22 omliggende gemeenten.  Kijkers elders kunnen via de website van Oog TV (Live TV) de televisie uitzending rechtstreeks volgen.

Op de website van OOG TV is bij Uitzending gemist, woensdag 27 mei jl., ook een gesprek met pastoor Rolf Wagenaar  van de Jozefkathedraal te zien. Zie:  https://www.oogtv.nl/2020/05/sint-jozefkathedraal-maakt-zich-op-voor-kerkdiensten-met-publiek/26 mei 2020

Tweede Pinksterdag:  Mariaprocessie Emmer Compascuum live op You Tube

De Maria processie van Emmer Compascuum is al jaren een begrip. Op  1 juni a.s., de Tweede Pinksterdag, begint vanaf 15.00 uur het Marialof in de St. Willehaduskerk in Emmer Compascuum. Aansluitend volgt een kleine processie naar de kapel van Maria, Hertogin van Drenthe. Bisschop Ron van den Hout gaat samen met meerdere pastores voor in de viering. Vanwege het coronavirus is het dit jaar geen openbare viering, maar een bedevaart die  ‘live’ op internet/YouTube  is te volgen.

Zie: https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ

De bedevaart naar Maria Hertogin van Drenthe is elk jaar op Tweede Pinksterdag. Honderden bedevaartgangers komen er op af. Via de livestream op YouTube/‘Parochie Maria Hertogin van Drenthe’ is het nu voor iedereen te volgen. De link is het officiële YouTubekanaal van de Parochie Maria Hertogin van Drenthe, waar meer video’s en  live uitzendingen te zien zijn.

Allerheiligste 

Centraal in de bedevaart staat de uitstelling van het Allerheiligste in de sfeervolle St. Willehaduskerk van Emmer Compascuum. De uitstelling wordt omlijst met Nederlandse gezangen, waaronder veel  Marialiederen,  enkele Schriftlezingen, een preek en voorbeden. Aansluitend volgt een kleine processie in de buitenlucht naar de kapel van Maria, Hertogin van Drenthe.  In dit uitbundig bloeiende  – en door de coronacrisis tegelijk ‘schrale’ – voorjaar, vragen wij de Moeder van de Heer om haar voorspraak. Voor zieken en verzorgers, voor kinderen en hun ouders, voor geliefden die we nu niet in onze armen kunnen sluiten, en natuurlijk voor onszelf.

Van harte welkom in de virtuele kerk van Maria, Hertogin van Drenthe!Vooraankondiging bisschoppen:

versoepeling corona maatregelen na 01 juni 2020

8 mei 2020

De Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten staan in de door premier Rutte op 6 mei jl. gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden.

De parochies worden via het eigen bisdom zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd. Er wordt rekening gehouden met het feit dat parochies voldoende tijd nodig hebben voor implementatie van nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen. Verdere informatie kunt u binnenkort ook volgen op de landelijke website: www.rkkerk.nl.Eucharistieviering via televisie en internet

6 april 2020

Nu door de coronacrisis publieke kerkelijke vieringen niet mogelijk zijn tot en met Pinksteren a.s. kunt u thuis via televisie en internet de eucharistie volgen. 

Internet: 

Dagelijks verzorgt KRO-NCRV een live-stream uitzending van de ochtend eucharistieviering (09.30 uur) en de dagsluiting (19.00 uur) vanuit de Mariakapel in de Hilversumse St. Vituskerk. Intenties voor gebeden in de dagsluiting kunt u inzenden via dagintentie@kro-ncrv.nl. De vieringen worden online uitgezonden door KRO-NCRV via deze website en facebookpagina van de omroepen.

Televisie:

Elke zondagmorgen is zendt KRO-NCRV op televisie (NPO 2) een eucharistieviering uit. De viering is wekelijks  in andere RK kerk in Nederland.

Elke zondag is om 09.45 uur op NPO2  het ‘Geloofsgesprek’ van Leo Fijen, voorafgaand aan de eucharistieviering op TV.Bisdomberichten:

Volg het actuele nieuws van het bisdom Groningen – Leeuwarden via de wekelijkse bisdom berichten:

01 mei 2020

 10 april 2020

  • Het Roepingenweekend 2020  is op 16, 17 en 18 oktober 2020 te Thuine. Bestemd voor jongeren van 18-35 jaar en in aanwezigheid van de bisschop.  Centraal thema is ”Je roeping verkennen en beter leren”.
    Meer informatie over het programma volgt.
  • De Roepingenweek 2020 vindt plaats van 1 t/m 7 november 2020.
    Meer informatie volgt.