Bijdrage mis- of gebedsintenties

01 juni 2017

MIS- of GEBEDSINTENTIES

Onlangs zijn de tarieven, o.a. voor mis- of gebedsintenties, besproken met de penningmeester van het parochiebestuur en de budgethouders van de verschillende locaties. Doel: de tarieven zoveel mogelijk voor iedereen gelijk te houden. Dat betekent dat er hier en daar wat aanpassingen nodig waren.

Afspraak:
Met ingang van 01 januari 2016 geldt nu een tarief van € 10,00 voor een mis- of gebedsintentie ter gachtenis aan een overleden personen of huwelijksjubilea (het Bisdom adviseert in zijn diocesane regeling een bedrag van € 15,00, maar daar gaat onze parochie niet in mee).

Voor intenties die te maken hebben met ziekte, behoeft geen bijdrage te worden gegeven.