Actueel nieuws van de PCI (Parochiële Caritas Instelling)

28 maart 2020

Christoffelbrood-actie gaat eerst niet door!

In verband alle maatregelen in verband met corona, hebben we helaas besloten om de Christoffelbrood-actie van Caritas uit te stellen. We hopen dat op een later moment in het jaar de actie wel door kan gaan. We houden u op de hoogte!

PCI H. Christoffelparochie20 maart 2020

Uitstel Christoffelbrood-actie!brood

In verband met steeds strenger wordende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben we besloten om de Christoffelbrood-actie eerst uit te stellen. Tot en met Pasen zijn er geen vieringen in de kerk en is logistiek om Christoffelbroden rond te brengen, ook slecht uitvoerbaar. We rekenen op ieders begrip. Op verschillende locaties waren er al veel intekeningen op het brood, die blijven gewoon staan, we gaan zorgen dat we op een later tijdstip het brood verspreiden.

Let op: ‘U kunt nog steeds bestellen, de Christoffelbroden worden i.v.m. het coronavirus op een later tijdstip geleverd!

Dit kan per mail of telefoon.

E-mailadres: secretariaatpci@dechristoffel.nl
Telefoon: 0514 – 591308 of 06 – 15661903 (Marijke van der Wal)

Namens PCI,

Durk Haarsma
Voorzitter