Actueel nieuws van de PCI (Parochiële Caritas Instelling)

 

3 december 2020

Extra deurcollecte voor Caritas in het weekend van 13 december!

Hoe langer de crisis duurt, hoe langduriger en ernstiger de gevolgen straks ook economisch zullen zijn: werkloosheid en minder geld om rond te komen, misschien ook in onze parochie. Dat zal veel extra werk betekenen, vaak in stilte, van onze Caritas werkgroepen om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan. Het leek ons zo’n fijne actie om wat extra geld in het laatje te krijgen, om daar straks mee aan de slag te gaan. In het weekend van 13 december is er een extra deurcollecte bestemd voor Caritas. Graag een gulle gift, speciaal in deze Adventstijd.


Giften voor Caritas

Nu we geen actie hebben en er maar mondjesmaat mensen in de kerk toegelaten kunnen worden, kunnen parochianen ook hun gift aan Caritas rechtstreeks  overmaken. Gelukkig zijn er al parochianen die ons weten te vinden met een gift. Daar zijn we erg dankbaar voor! Een gift kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer.

NL74RABO0319092542 ten name van R.K. Parochiële Caritas H. Christoffel

Alvast hartelijk dank!


1 december 2020

Christoffelbroodactie gaat ook met Kerst niet door!

We hadden zo gehoopt de uitgestelde Christoffelbrood actie van het voorjaar nu wel door te kunnen laten gaan, maar we moeten ook met Kerst deze actie helaas annuleren. We gaan nu maar voor Pasen 2021.


28 maart 2020

Christoffelbrood-actie gaat eerst niet door!

In verband alle maatregelen in verband met corona, hebben we helaas besloten om de Christoffelbrood-actie van Caritas uit te stellen. We hopen dat op een later moment in het jaar de actie wel door kan gaan. We houden u op de hoogte!

PCI H. Christoffelparochie20 maart 2020

Uitstel Christoffelbrood-actie!brood

In verband met steeds strenger wordende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben we besloten om de Christoffelbrood-actie eerst uit te stellen. Tot en met Pasen zijn er geen vieringen in de kerk en is logistiek om Christoffelbroden rond te brengen, ook slecht uitvoerbaar. We rekenen op ieders begrip. Op verschillende locaties waren er al veel intekeningen op het brood, die blijven gewoon staan, we gaan zorgen dat we op een later tijdstip het brood verspreiden.

Let op: ‘U kunt nog steeds bestellen, de Christoffelbroden worden i.v.m. het coronavirus op een later tijdstip geleverd!

Dit kan per mail of telefoon.

E-mailadres: secretariaatpci@dechristoffel.nl
Telefoon: 0514 – 591308 of 06 – 15661903 (Marijke van der Wal)

Namens PCI,

Durk Haarsma
Voorzitter