Actueel nieuws BisdomGL

LOGO-60-JAAR-BISDOM-6-1024x473BISDOM GRONINGEN-LEEUWARDEN
Adres bisdomhuis:

Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel: 050-4065888
Website: www.bisdomgl.nlOktober 2020 

Missio Wereldmissiemaand 2020

‘Gelukkig de vredestichters’ :  Stemmen van hoop in West-Afrika

Op 18 oktober a.s. is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.

 Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. 

Temidden van oplaaiende conflicten, problemen als honger en armoede en nu ook de coronapandemie, klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. 

Maria Vitalis

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is nu met de coronacrisis ook het motto. 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook in tijden van corona. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.  

Meer informatie: www.missio.nl 05 september 2020

Bericht diocesane werkgroep Partnerverlies

Pastoor Bernard Buit heeft na 17 jaar zijn werkzaamheden voor de diocesane Werkgroep Partnerverlies beëindigd. Zijn voorzitterschap van de werkgroep is overgenomen door pastoraal werker Wiebe Mulder (formeel per 1 september 2020). Door de corona maatregelen is ook dit najaar helaas geen gelegenheid om de traditionele Ontmoetingsdag van de Werkgroep Partnerverlies te organiseren. Een spijtige zaak nu dit in het voorjaar jl. ook al het geval was. Zodra het weer mogelijk is start de werkgroep de organisatie van de eerstvolgende Ontmoetingsdag.  U hoort van ons!

Namens de Werkgroep Partnerverlies,

Wiebe Mulder, pastoraal werker parochie Emmaüs
Contact:  Wiebe Mulder, tel:  0514-602163 en e-mail whmmulder@live.nl

 Bisdomberichten:

Volg het actuele nieuws van het bisdom Groningen – Leeuwarden via de wekelijkse bisdom berichten:

19 september 2020

29 augustus 2020

 10 april 2020

  • Het Roepingenweekend 2020  is op 16, 17 en 18 oktober 2020 te Thuine. Bestemd voor jongeren van 18-35 jaar en in aanwezigheid van de bisschop.  Centraal thema is ”Je roeping verkennen en beter leren”.
    Uitnodiging Roepingenweekend, 16 – 18 oktober 2020
  • De Roepingenweek 2020 vindt plaats van 1 t/m 7 november 2020.
    Meer informatie volgt.