Actueel nieuws BisdomGL

BISDOM GRONINGEN-LEEUWARDEN


Logo Bisdombisdomhuis:

Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel: 050-4065888
Website: www.bisdomgl.nl12 november 2022

Vooraankondiging DAG VAN HET JODENDOM 2022

Studiemiddag ‘STERKE’ VROUWEN IN DE BIJBEL03 november 2022

Bowlen in Groningen op 17 december 2022

Bowlen 17 december 2022Er is weer een erg leuke activiteit gepland: we gaan bowlen!  Deze activiteit voor jongeren van 12 t/m 18 jaar vindt plaats op 17 december 2022 in de stad Groningen.

Programma

De avond begint om 16:30 uur aan de Ubbo Emmiussingel 79 in Groningen: het bisdomhuis. We starten met een catechese bijeenkomst waarna we daar gezellig samen gaan eten. Daarna vertrekken we naar de bowlingbaan.

Eindtijd is rond 20.30 uur.  De kosten van deelname aan het hele programma zijn  €5, –, het eten inbegrepen!

Aanmelden kan via deze link: https://forms.gle/r73XdzmBvXGkJfX8703 november 2022

Onderstaande folder kun je ook printen, kies WJD folder en het PDF bestand wordt geopend.20 november 2022

Ad Limina

Het was een unieke belevenis. Een schoolreisje mag ik het niet noemen, maar het had er wel iets van weg. Samen met de andere bisschoppen – ik ken ze intussen allemaal, omdat we maandelijks bij elkaar komen en de groep niet groot is – reisden we af naar Rome, in verschillende vluchten natuurlijk. Het vliegtuig met alle bisschoppen erin zou eens neerstorten. We logeerden in Santa Martha, het hotel in het Vaticaan waar ook de paus woont. We waren samen uit, het was gezellig om samen te eten en af en toe iets te drinken.

Maar het was wel degelijk een bedevaart en een werkbezoek. Dagelijkse vierden we de eucharistie in een van de aartsbasilieken of in een andere kerk, eenvoudig en waardig. Bij de graven (ad limina = op de drempels) van Petrus en Paulus baden we de geloofsbelijdenis. Iedere dag brachten we meerdere bezoeken aan de dicasteries (departementen) van het Vaticaan. We werden steeds vriendelijk ontvangen. Soms kregen we materiaal aangereikt en hield de kardinaal-prefect een algemene inleiding. Maar meestal vond er een dialoog plaats op basis van de vragen die wij aan de medewerkers van de paus konden stellen en vooraf op papier hadden gezet. We konden onze zorgen delen en ik voelde me serieus genomen. Het waren intensieve gesprekken.

De ontmoeting met paus Franciscus was informeel. “Geen toespraken, dat doet de paus zelf ook niet”, werd er vooraf gezegd: “Een open gesprek.” Tal van onderwerpen passeerden de revue. De paus had uiteindelijk een uur en drie kwartier de tijd voor ons. We sloten af met de Engel des Heren in het latijn, en we kregen nog een paar presentjes mee. We stapten naar buiten, sloten aan bij onze begeleiders die in een andere ruimte hadden gewacht, en troffen buiten de journalisten om onze eerste reacties te vernemen.

U kunt het nog meebeleven als u kijkt op www.katholiekleven.nl of www.rkkerk.nl. Enkele persoonlijke indrukken van mij leest u in twee Ad Liminaberichten op onze eigen bisdomwebsite www.bisdomgl.nl. Ik kijk terug op een inspirerend bezoek aan Rome en had er even moeite mee weer naar huis te gaan.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden20 november 2022

Uitnodiging deelname webinar: ‘Op weg naar een synodale Kerk’

Vesper & Webinar

 

Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en het Bisdom Den Bosch bieden 7 december a.s. van 19.00 – 21.00 uur een webinar aan met de titel ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk’. Voorafgaand worden om 19.00 uur de vespers gebeden in de kathedrale basiliek van Sint Jan in Den Bosch met als voorganger bisschop Gerard de Korte. Alle belangstellenden kunnen deelnemen aan dit webinar.

 Prof.dr. Myriam Wijlens van het secretariaat van de bisschoppensynode in Rome licht vanaf 19.30 uur het nieuwe internationale werkdocument, getiteld ‘Vergroot de ruimte in uw tent’, nader toe. Het is opgesteld op basis van verslagen uit de hele wereldkerk als voorbereiding op de synodebijeenkomsten van bisschoppen in 2023 en 2024. Vier Nederlandse sprekers reageren op de presentatie van Myriam Wijlens. Lucas Brinkhuis namens katholieke jongeren; Shirleni Blanken namens migrantengemeenschappen; zuster Pascale Fourmentin o.c.s.o. vanuit de religieuzen en mgr. Gerard de Korte als bisschop van Den Bosch. Jos Moons s.j. formuleert tot slot conclusies. Laetitia van der Lans is gespreksleider van het webinar.

Ieder die wil meedenken en meepraten over een synodale Kerk is van harte welkom om deel te nemen. Deelname kan via de websites van drie organisaties: www.unkv.online  – www.knr.nl  – www.bisdomdenbosch.nl. Opgave vooraf is niet nodig. De livestreamopname van het webinar blijft op de drie sites beschikbaar om terug te kijken.

 (lees meer)

 Open, eerlijk en herkenbaar

Op 27 oktober jl. is door het secretariaat van de bisschoppensynode in Rome het werkdocument voor de tweede, continentale fase van het pauselijk synodaal proces gepresenteerd. Opgesteld door een internationale werkgroep aan de hand van ontvangen verslagen van bisdommen uit de hele wereld. Het werkdocument benoemt open en eerlijk tal van herkenbare thema’s. Het verlangen naar een ‘luisterende, barmhartige en warme kerk’ vanuit Nederland klinkt ook door in reacties vanuit andere delen van de wereld. Het werkdocument kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’, naar Jesaja 54,2.

Uitnodiging tot meepraten

Het werkdocument voedt gesprekken in de komende maanden die wereldwijd door katholieken worden gevoerd ter voorbereiding op de bisschoppensynode in oktober 2023 en oktober 2024. Katholieke gelovigen worden opnieuw uitgenodigd om mee te bidden, te denken en te praten op de weg naar een synodale Kerk. Alle nieuwe input wordt gebruikt bij het verder opstellen van het Instrumentum Laboris: het werkdocument voor de synodebijeenkomsten in 2023 en 2024.

Het werkdocument kan worden gedownload via: https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage.html. Een Nederlandse vertaling staat binnenkort op de websites van KNR, NKV en bisdom Den Bosch.03 juni 2022

Wereld Jongeren Dagen Lissabon 2023 (1 t/m 6 augustus)               Logo WJD

Het jongerenwerk in ons bisdom Groningen-Leeuwarden bloeit!

Maandelijks weten tientallen jongeren elkaar te vinden in bijeenkomsten die voor hen worden georganiseerd. Tijdens catechese, liturgie, onderlinge ontmoeting en ontspanning verdiepen ze hun geloof en maken ze contact met katholieke leeftijdsgenoten.

Met de jongeren willen we dan ook samen op reis naar Lissabon. Daar worden in de zomer van 2023 de Wereld Jongeren Dagen gehouden. Rond deze Wereld Jongeren Dagen organiseren wij een 13-daagse reis om met de jongeren onder andere een stukje van de Camino te lopen naar Santiago, maar ook Fatima te bezoeken. Op die manier willen we jongeren versterken in hun geloof. Want het is bepaald niet vanzelfsprekend meer voor jongeren om katholiek te zijn. Zij hebben ons gebed en onze steun nodig.

U kunt hieraan bijdragen!

Wij willen u vragen om een financiële bijdrage voor deze reis. Op die manier kunnen we de reiskosten voor de jongeren zo laag mogelijk houden en krijgen zo veel mogelijk jongeren de kans om mee te gaan. We garanderen dat elke geschonken Euro wordt besteed aan het verlagen van de reissom voor de jongeren.

U kunt uw gift overmaken naar:

Bankrekening (ING): NL42 INGB 0670 2655 78
onder vermelding van: bijdrage WJD 2023

Alvast hartelijk dank!

Kernteam Wereld Jongeren Dagen 2023:

  • Remco Hoogma – priester
  • Sander Hof – diaken
  • Johan Krijnsen
  • Marieke de Winter


Data Diocesane Retraite: 

Data: vrijdag 4 november – zondag 6 november 2022 Thema ‘Gelukkig die…..
vrijdag 17 maart – zondag 19 maart 2023 Thema Dwazen om Christus’ wil
vrijdag 8 december – zondag 10 december 2023 Thema wordt nog ingevuld

08 juli 2022

Diocesane Retraite:  Gelukkig die…

Over de zaligsprekingen van Jezus en Franciscus. Een tegendraadse benadering voor hen die op zoek zijn naar geluk. In de Bergrede prijst Jezus de armen, de treurenden, de hongerenden en dorstigen zalig. Maar ook de zachtmoedigen, de barmhartigen, de vredestichters en de vervolgden. In zijn Wijsheidsspreuken pakt Franciscus van Assisi deze draad weer op: ‘Gelukkig wie niets voor zichzelf achterhoudt, wie vredelievend is, zuiver van hart en arm van geest; gelukkig wie zich niet verheft, zijn naaste in zijn broosheid draagt, wie er altijd naar verlangt onder de voeten van anderen te staan.’  Zij vinden, aldus Franciscus, de ware vreugde, omdat zij niet kwaad worden en hun geduld weten te bewaren bij tegenslagen en teleurstellingen.  In de wereld van alledag worden de mensen die veel weten, die zich aan welvaart laven, die zich gepantserd hebben, gelukkige mensen genoemd. Jezus en Franciscus zetten dit denkbeeld ondersteboven. Ten dele rusten de zaligsprekingen op Esseens erfgoed, maar ook vinden we er sporen van terug bij de profeten en in de psalmen.  Jezus en Franciscus leven vanuit de paradox, waarin niet de groten der aarde, maar de kleinen gelukkig geprezen worden. Het is de levenskunst van de glimlach. Voor veel mensen is glimlachen moeilijk geworden. Hun gelaat is verhard, de honderden kleine spieren zijn verstijfd. De Benedictijnse monnik Benoît Standaert schrijft: ‘Om te glimlachen moet je een loopje kunnen nemen met je gebruikelijke ernst, en hij citeert daarbij een Chinees gezegde: ‘Als je om jezelf kunt lachen, zul je je hele leven plezier hebben.’

Begeleiding: Peter Vermaat
Datum: vrijdag 4 november – zondag 6 november 2022 Thema ‘Gelukkig die…..
Plaats: Klooster Thuine, Duitsland
 Tijd: Aankomst vrijdag:  20.00 uur Vertrek zondag : 16.00 uur
Opgave: Vóór 17 oktober 2022 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden,
E-mail: l.winter@bisdomgl.nl
Tel.: 050 – 4065888