Actueel nieuws BisdomGL

LOGO-60-JAAR-BISDOM-6-1024x473BISDOM GRONINGEN-LEEUWARDEN
Adres bisdomhuis:

Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel: 050-4065888
Website: www.bisdomgl.nl23 maart 2021

Sint-Jozef – een wettelijke vader

Paus Franciscus heeft dit jaar als een Jozefjaar uitgeroepen. Hij heeft er een brief over geschreven: Patris Corde, Met het hart van een vader (8 december 2020). Het is namelijk 150 jaar geleden dat
Z. paus Pius IX in 1870 Sint-Jozef uitriep tot patroon van de katholieke kerk. Er komen hem nog meer titels toe: patroon van de arbeiders (Pius XII in 1955) en Hoeder van de Verlosser (H. Johannes Paulus II in 1990). Het volk eert hem als patroon van de zalige dood.

Er zijn in ons bisdom zes kerken die aan Sint-Jozef zijn toegewijd: Heeg, Zuidhorn, Zandberg, Delfzijl, Barger Compascuum, Groningen (kathedraal). Heel verspreid dus.

Jozef is geen opmerkelijke figuur of misschien juist wel. Er zijn van hem weinig legendarische verhalen. Hij heeft een bescheiden plaats in het evangelie: hij staat náást Maria en ondersteunt haar in haar moederlijke rol. Jozef zegt niets en laat zich op aangeven van de engel in met het mysterie van de menswording en neemt de rol van wettelijke vader op zich. Hij wilde zich van zijn verloofde Maria distantiëren, maar dat was niet de bedoeling. Uiteindelijk begreep hij dat ook en hij nam de verantwoordelijkheid op zich.

Ook in onze tijd zijn er nogal wat vaders die kinderen opvoeden die niet van henzelf zijn maar die toch die verantwoordelijkheid hebben gekregen. Het kan allerlei redenen hebben. Misschien is het niet altijd gemakkelijk om een kind op te voeden dat je niet vanaf de geboorte hebt gekend. Toch verdient het kind een vader die het liefheeft, verzorgt en brengt tot volwassenheid. Een vader die met zijn kinderen speelt en hen meeneemt naar een museum, een vader die zijn vaderlijke rol vervult naast die van de moeder. We bidden voor deze ‘stiefvaders’ of hoe we ze ook zouden willen noemen, dat zij de verantwoordelijkheid nemen en het belang van de kinderen voorop plaatsen.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden25 januari 2021

Het gezin

Nauwgezet  volg ik de media in ons land. Er is veel negatiefs, maar ik probeer toch altijd het positieve op te pikken. 

Twee zaken zijn me de laatste tijd opgevallen. De eerste was een theatervoorstelling van Richard Groenendijk (1972) die ik begin januari op televisie zag. Hij ging komisch – en tegelijkertijd serieus – in op het verschijnsel echtscheiding. Hij zei onder andere dat sommige echtparen te snel uit elkaar gaan en zich niet laten weerhouden door het belang van de kinderen. ‘Dat zouden ze juist wel moeten doen! Ze hebben in alle vrijheid voor elkaar en voor kinderen gekozen, dan moeten ze ook bereid zijn ervoor te gaan.’ Groenendijk had wel eens met kinderen gesproken en aan hen gevraagd: ‘Wat zou je nou het állerliefste willen?’ ‘Dat papa en mamma weer bij elkaar komen.’ Pleidooi voor de ouders om toch zichzelf en hun eigen gevoelens opzij te zetten en het belang van de kinderen te dienen. Want opgroeien in een gezin is toch het beste, ook al is de huwelijksrelatie niet ideaal. Mooi dat een onverdachte cabaretier zoiets zegt.

Een andere zaak die het gezin raakt. Waarschijnlijk ziet u wel eens billboards met daarop de tekst ‘second love’. Die tekst is een uitnodiging om naast je vaste relatie het ook eens met een ander te proberen. Overspel dus. Op 9 januari stond in een landelijk dagblad: ‘Overspelreclame in bushokje verbieden? Die roep klinkt steeds luider.’ Over zo’n artikel kan ik mij verheugen. Dan ben ik blij dat deze geluiden in de media verschijnen.

Het gezin is de meest natuurlijke en kleinste gemeenschap die er. Als kinderen een stabiele omgeving hebben om op te groeien, verdient zich dat later terug. En dat komt de hele samenleving ten goede. Echtscheidingen zijn een maatschappelijk probleem geworden. Er zijn situaties dat het niet meer gaat, daar had Groenendijk het ook over. Maar er zijn ook situaties waarbij ouders met enige opoffering hun kinderen een grote dienst bewijzen. 

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden27 november 2020

Landelijke oproep RK kerk: Vier Kerstmis ! 

 RKK_vier kerstmis “Wat doen we dit jaar met Kerst?” is een vraag die in veel gezinnen wordt gesteld. Spreken we af met de familie? Wordt het wintersport? Of toch met z’n allen naar een restaurant? En last but not least: naar welke Nachtmis gaan we? “Wat doen we met Kerst?” wordt in dit Coronajaar een bijzondere vraag. 

Kerstmis is bij uitstek een feest om samen te vieren. Maar hoe knus is het als we anderhalve meter afstand moeten houden? Als we niemand een hand mogen geven om hem of haar een Zalig Kerstfeest te wensen?

Misschien goed om terug te denken aan het eerste ‘Kerstfeest’: Jezus werd geboren in een stal omdat hij niet welkom was in de herberg. En de herders? Dat waren vaak ruwe kerels met wie de meeste mensen liever geen contact hadden, laat staan dat ze geknuffeld werden.

Social distancing is niet helemaal nieuw. In andere vormen bestaat het al vanaf de eerste dag. In afzondering is Gods Zoon geboren. In een wereld die Hem op afstand hield werd God mens met de mensen. Op wat eenvoudige herders en excentrieke sterrenkundigen na, zocht niemand hem op. Maar God ging desondanks naar de mensen toe.

“Wat doen we dit jaar met Kerst?” hoeft geen moeilijke vraag te zijn. Waar we ons ook bevinden en hoe de omstandigheden ook zijn: met Kerstmis mogen we vieren dat God geen afstand houdt, maar naar ons toegekomen is. Juist op moeilijke momenten wil Hij nabij  zijn.

Uitnodiging

De Nederlandse Bisschoppen nodigen iedereen uit om Kerstmis te vieren. Zij roepen daartoe op met de slogan Vier Kerstmis en geven verdere informatie op de website Vierkerstmis.nl. Elke Nederlander vindt hier een wegwijzer naar kerstvieringen van de dichtstbijzijnde RK parochie. De mogelijkheden om met Kerstmis in kerken bij elkaar te komen zijn beperkt vanwege het Coronavirus en kerkelijk leven op anderhalve meter. Maar Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren. 

Op de website vierkerstmis.nl vinden bezoekers tips om Kerstmis te vieren in het gezin (doe-boekje voor kinderen), door aandacht voor kwetsbaren (Adventsactie) én door deel te nemen aan de liturgie van kerstvieringen. Dat laatste kan door een kerk te bezoeken of lokale vieringen van parochies online te volgen of landelijk via televisie op NPO 2 (KRO-NCRV). Er is een liturgieboekje online beschikbaar en er wordt verwezen naar parochiewebsites via zoekparochie.nl. Kijk voor meer informatie op www.vierkerstmis.nl! De campagne Vier Kerstmis wordt ook via andere media bij het Nederlandse publiek onder de aandacht gebracht. 25 november 2020

Waar vinden we zekerheid? 

 Een brief van bisschop Ron van den Hout bij gelegenheid van advent 2020

Toeleven naar kerstmis zal dit jaar anders gaan dan andere jaren. We vonden het zo gewoon, alvast plannen maken om met de familie naar de nachtmis te gaan, en om op 1e kerstdag bij een van de kinderen te gaan eten. We wisten van tevoren eigenlijk al hoe de sfeer zou zijn. Velen van ons verheugden zich jaarlijks op Kerstmis, en op de adventsperiode die eraan vooraf ging en die ons langzaam in de sfeer bracht.

Onzekerheid nu

Ik heb deze zinnen bewust in de verleden tijd geschreven, want dit jaar zal het anders zijn. We weten nog niet of we naar de kerk kunnen, of er voor ons plaats is, of we er wel heen durven. We weten ook niet of het familiebezoek door kan gaan. Zal ik meer alleen zijn? We gaan een onzekere tijd tegemoet. De COVID-19 pandemie raakt ons dagelijks leven. De regering wil met de nodige maatregelen nú proberen het aantal besmettingen omlaag te brengen, zodat we met Kerstmis iets meer lucht krijgen. Maar of dat gaat lukken? En hoe zal het gaan met het vaccin waarop wij onze hoop hebben gesteld? Wil ik me wel of niet laten inenten?

De onzekerheid zit ‘m in allerlei praktische zaken die we willen regelen, maar het raakt ook onze gezondheid en ons bestaan. De onzekerheid kan ook een rol gaan spelen in ons geloof. Het meevieren van de eucharistie sterkt ons meestal, en nu we daarvan verstoken blijven, kan ons geloof schade oplopen. Velen hebben de kerk nodig om steeds opnieuw gevoed te worden aan het woord van God, aan de sacramenten en aan de ontmoeting met medegelovigen. Ik beschouw me in dat opzicht als een gelukkige. Zelf kan ik blijven vieren, en ik heb een gebedspraktijk ontwikkeld waar ik op kan steunen. Niet iedereen is daartoe in staat, dat besef ik wel. Ik voel mee met degenen voor wie dit lastiger te doen is. 

Zekerheid in de toekomst

Het probleem – of het geluk – is dat de zekerheid in de toekomst ligt. Ik haal drie Bijbelse voorbeelden aan. Als Mozes in de Sinaï-woestijn bij de brandende doornstruik door God geroepen wordt, twijfelt hij erg. Na een lange dialoog zegt God tenslotte: “Ik zal u bijstaan, en dit is het teken dat Ik het ben die u zendt: als gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult ge Mij vereren op deze berg” (Exodus 3,12). Het teken waaraan Mozes zich moet optrekken, ligt in de toekomst, niet in het nú. Als we verder lezen in het boek Exodus, zullen we zien dat Mozes met het volk Israël daadwerkelijk op de Sinaï aankomt en er God aanbidt.

In de 8e eeuw voor Christus raakt de profeet Jesaja betrokken in politieke ontwikkelingen in Juda. Hij moet de koning ervoor waarschuwen niet bang te zijn voor zijn vijanden. Ongevraagd krijgt Jesaja een teken: “Daarom geeft de Heer zelf u een teken: Zie, de maagd is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en gij zult hem de naam Immanuël geven” (Jesaja 7,14). Het teken dat zekerheid moet bieden ligt in de toekomst. Het zal zich later bewijzen. Het Kind wordt verwacht. De redding zal komen.

Het derde voorbeeld. De evangelist Lucas vertelt over de herders bij de geboorte van Christus. In de nacht krijgen zij van een schare engelen te horen dat Jezus is geboren. Zij werden door vrees bevangen. De engelen kondigen aan: “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren Kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe” (Evangelie volgens Lucas 2,11-12). Ook hier ligt de zekerheid in de toekomst. De herders moeten op pad gaan om het goede nieuws te kunnen zien. Het ‘bewijs’ van Jezus’ geboorte krijgen ze pas als ze erheen gaan. 

Gods beloften

De zekerheid van ons bestaan ligt in de beloften van God. Ons bestaan hier op aarde kent vele onzekerheden. Daar moeten we mee leren leven en leren omgaan. Als het erop aan komt, is niets in dit leven zeker. Onze enige zekerheid vinden we in God die zich naar de mensheid heeft toegekeerd. Dat vieren we met Kerstmis. Hij buigt zich naar ons, richt ons op en brengt ons thuis. Dat is een zekerheid, maar wel een zekerheid in geloof, geen wetenschappelijke zekerheid.

Sommigen hebben het idee dat wetenschap zekerheid biedt, maar we zien ook, dat de wetenschappelijke disciplines zich steeds ontwikkelen. Wat vroeger als zeker gold, is dat nu niet meer. Dat betekent dat wat nu als zeker geldt, in de toekomst weer achterhaald kan blijken te zijn. Wetenschappers spreken elkaar soms ook tegen. Het is ook verstandig om ons rekenschap te geven van het mens- en wereldbeeld dat op de achtergrond meespeelt. In de praktijk is neutraal en onafhankelijk onderzoek niet zo eenvoudig als we denken. Kortom, er zijn allerlei redenen om onze zekerheid ook in het geloof te zoeken. 

Het geloof biedt zekerheid die heel fundamenteel is, die niemand mij kan afnemen. Een zekerheid die ik niet kan uitleggen en die een niet-gelovige moeilijk kan plaatsen. Het is een zekerheid buiten mijzelf en tegelijkertijd diep in mijzelf. Het is hoop in de diepe betekenis van het woord, niet gewoon optimisme of positief gevoel. “Gij moet vast en onwrikbaar blijven in het geloof en u niet laten afbrengen van de hoop die u in het evangelie is aangezegd. Dit is de boodschap die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is”, zegt Sint-Paulus in de brief aan de Kolossenzen (1,23).

Het zal dit jaar moeilijker zijn om Kerstmis te vieren. Maar u moet het wel doen. Als u niet naar een viering in de kerk kunt gaan, maak thuis ruimte en tijd vrij. Gebruik de kerststal als een plek om te bidden, om het kerstverhaal te lezen of de teksten van de liturgie. Volg het aanbod van kerstvieringen in de vele media. Luister naar geschikte muziek. Maak alvast een adventskrans en merk hoe het licht langzaam toeneemt. Donkere eenzame dagen vragen om licht.

In de komende vier weken bereiden we ons op Kerstmis voor. Het is een periode om uit te kijken naar de zekerheid die God ons geeft in Christus. Hij is onder ons gekomen toen hij twee millennia geleden werd geboren in het volk Israël, in het stadje Bethlehem. Hij zal eens komen in volheid en heerlijkheid. Hij komt ook in mijn leven nu. De komst van Christus is niet alleen iets uit de geschiedenis en niet alleen iets voor de toekomst; het gaat vooral over nu.

Ik wens u een gezegend adventstijd.
+ Dr. C.F.M. van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

PS In onze voorbereidingen op Kerstmis kunnen we ook denken aan de Adventsactie die dit jaar aandacht vraagt voor voedselzekerheid (IBAN: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag). Kijk op https://www.vastenactie.nl/adventsactie   09 november 2020

Aanslagen en vrijheid van meningsuiting

De laatste maand zijn er weer aanslagen gepleegd in Europa, in een voorstad van Parijs, in een kerk in Nice en in de binnenstad van Wenen. Deze aanslagen zijn gruwelijk en geschieden vanuit islamitische terroristische motieven. Deze aanslagen veroordelen we ten zeerste, onacceptabel.

Wat in dezen een grote rol speelt is de discussie over vrijheid van meningsuiting. In Europa wordt dit als een groot goed gezien. De premier noemde het zelfs het ‘hoogste goed’.  Dat ben ik niet met hem eens. God is het hoogste goed, en vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, recht om te demonstreren, het recht om niet gediscrimineerd te worden etc. zijn belangrijke grondrechten waarop onze samenleving steunt. Het is moeilijk om een gradatie tussen deze grondrechten aan te geven. Het is een voortdurend afwegen van belangen.

Vrijheid van meningsuiting kent ook grenzen, grenzen van fatsoen en respect. Er wordt van alles geroepen, mensen worden beledigd, kamerleden gebruiken soms een taal die geen enkele burger past. We leven in een vrij land, we mogen onze mening hebben en die mogen we ook uiten in het publieke domein, maar de manier waarop we dat doen en de intentie waarmee we dat doen is niet onbelangrijk. Er worden nogal eens grenzen overschreden. 

De vraag is hoe ver vrijheid van meningsuiting mag gaan, en dan met name of er religieuze spotprenten gemaakt mogen worden. Christenen hebben een groot incasseringsvermogen. We kunnen ons beledigd voelen, en terecht, maar we reageren alleen met woorden. Komt dat omdat onze Heer zelf bespot werd en de hoon verdroeg? Zo ja, dan zullen we op gepaste wijze reageren, met woorden, misschien zelfs door te zwijgen – dat deed Christus ook. Reageren met een moordaanslag is niet proportioneel. Haatgevoelens moet je niet omzetten in daden, maar onderdrukken. 

De docent Samuel Paty liet om educatieve doeleinden een spotprent van Mohammed in de klas zien. Er mocht blijkbaar niet gesproken worden over een problematisch maatschappelijk verschijnsel. 

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

 23 oktober 2020

Mgr. Van den Hout:  ’De kracht zit van binnen’

Videoboodschap Nederlandse bisschoppen voor gelovigen in coronatijd

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken. Vrijdag 9 oktober zijn parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd om terug te schalen naar dertig aanwezigen bij hun vieringen. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid door het besmettingsrisico van Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl. In de videoboodschap spreken ze zich persoonlijk uit over gelovig omgaan met de risico’s en beperkingen opgelegd in de Coronacrisis. 

Elke  bisschop kiest zijn eigen bewoordingen en verwijst naar een inspiratiebron in het Evangelie. Bisschop Ron van den Hout benadrukt  het belang van de innerlijke houding tegenover druk van buiten en is aangemoedigd door het Evangeliewoord van Jezus voor de blinde van Jericho die Hij genezen heeft : ‘’Uw geloof heeft u gered.’’

‘’Laten we ons niet te zeer bedreigen door wat van buitenaf komt’’, zegt mgr. Van den Hout, ‘’ook al is dat heel massief, best heel bedreigend en best heel schadelijk. (…..). Het bedreigt  onze gezondheid. Ook  het kerkelijk leven wordt geschaad.  Het geloof van mensen kan geschaad worden. Maar de kracht van het niet-beschadigd-worden zit van binnen:  Jouw geloof heeft je gered.  Onze kracht zit van binnen.’’

De videoboodschap is gemaakt door Katholiek Leven.nl.  De volledige video is te vinden op internet via:  https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-spreken-woord-van-bemoediging-met-het-oog-op-tweede-coronagolf/

 Oktober 2020

Bonifatiuslezing 2020: Waterschaarste en Laudato Sí

Bij de Bonifatiuslezing op 29 september jl. in Leeuwarden gaven prof. Cees Buisman, directeur van het Wetsus instituut, en dijkgraaf Hein Pieper van het waterschap Noord Overijssel hun visie ten beste. Waterschaarste in Nederland en de wereld in het kader van de pauselijke encycliek Laudato Sí was aanleiding voor een pleidooi voor ecologisch verantwoord leven en kiezen voor een economie van het genoeg. Volledige teksten en beeldpresentaties zijn terug te vinden op deze website bij de Bonifatius Academie. De Bonifatiuslezing 2020 was de aftrap van Bonifatius Academie cursussen en was georganiseerd in samenwerking met het christelijk opinieplatform Het Goede Leven. 

Wetsus is een gerenommeerd internationaal onderzoekinstituut voor watertechnologie in Leeuwarden. Als betrokken katholieken pleitten beide gastsprekers in de geest van paus Franciscus voor versobering van welvaart en meer ‘Rijnlands denken’ bij bedrijven en bestuurders. Economische en politieke keuzes moeten gemaakt worden vanuit christelijke en ecologische waarden voor het leven en de schepping: een economie van het genoeg en acceptatie van eindig leven.Vasthouden aan blind geloof in groei en technische innovatie is een heilloze weg die uitputting van de aarde en wereldwijd zoetwatertekort dichtbij brengt.   

Verdroging

De Nederlandse delta verdroogt: door klimaateffecten en intensief bodemgebruik door landbouw en verstedelijking. Zoetwatertekort en bodemverzilting beginnen op te spelen. Verschraling van biodiversiteit en mondiale opwarming van de aarde veroorzaken in tropische gebieden verwoestijning, die ook vluchtelingstromen blijven veroorzaken. Een omslag maken naar een economie van het genoeg is volgens Buisman en Pieper een haalbaar alternatief voor heilloos vasthouden aan onbegrensde groei en technologie als oplossing. Ook toenemende ongelijkheid tussen een rijke elite en armere groepen wordt tegengegaan. ‘’Niet alleen olie en gas, maar ook onze zoetwatervoorraad op de planeet is eindig,‘ stelde prof. Buisman. ‘En voor water als levensvoorwaarde bestaat geen alternatief. We  kunnen het niet maken, en oceaanwater grootschalig ontzilten voor landbouw en drinkwater kost teveel.’ De huidige wereldbevolking kan zich 2300 liter water per jaar/per bewoner veroorloven gelet op de totale zoetwatervoorraad op aarde. Maar daar houden we ons niet aan. De Nederlandse waterconsumptie zit op 4000 liter per jaar; de Verenigde Staten op 7000 liter per bewoner. China zit dankzij welvaartsgroei inmiddels op 3000 liter. 

Economie van het genoeg

De ombuiging eist een stap terug in leefstijl en welvaart door het rijke deel van de wereld: een economie van het genoeg. Vleesconsumptie bijvoorbeeld, kost gemiddeld 23% van ons watergebruik. Minder vlees eten heeft dus al veel effect. “Maakt 10% van de mensen een bewuste omslag in deze richting, dan kunnen ze een beïnvloedbare 60-70% van de bevolking meenemen”, stelt Buisman. ’Elk intelligent en bewust persoon heeft de plicht optimistisch te zijn. Wees een zon in je omgeving… wees stralend!’’

Teksten, discussieverslag en powerpointpresentaties van de Bonifatiuslezing 2020 staan op de bisdomwebsite. Zie bijgaande link. 

bisdomgl.nl/bonifatiuslezing-2020-waterschaarste-en-laudato-siOktober 2020 

Missio Wereldmissiemaand 2020

‘Gelukkig de vredestichters’ :  Stemmen van hoop in West-Afrika

Op 18 oktober a.s. is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.

 Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. 

Temidden van oplaaiende conflicten, problemen als honger en armoede en nu ook de coronapandemie, klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. 

Maria Vitalis

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is nu met de coronacrisis ook het motto. 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook in tijden van corona. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.  

Meer informatie: www.missio.nl 05 september 2020

Bericht diocesane werkgroep Partnerverlies

Pastoor Bernard Buit heeft na 17 jaar zijn werkzaamheden voor de diocesane Werkgroep Partnerverlies beëindigd. Zijn voorzitterschap van de werkgroep is overgenomen door pastoraal werker Wiebe Mulder (formeel per 1 september 2020). Door de corona maatregelen is ook dit najaar helaas geen gelegenheid om de traditionele Ontmoetingsdag van de Werkgroep Partnerverlies te organiseren. Een spijtige zaak nu dit in het voorjaar jl. ook al het geval was. Zodra het weer mogelijk is start de werkgroep de organisatie van de eerstvolgende Ontmoetingsdag.  U hoort van ons!

Namens de Werkgroep Partnerverlies,

Wiebe Mulder, pastoraal werker parochie Emmaüs
Contact:  Wiebe Mulder, tel:  0514-602163 en e-mail whmmulder@live.nl

 Bisdomberichten:

Volg het actuele nieuws van het bisdom Groningen – Leeuwarden via de wekelijkse bisdom berichten:

23 oktober 2020

19 september 2020

29 augustus 2020

 10 april 2020

  • Het Roepingenweekend 2020  is op 16, 17 en 18 oktober 2020 te Thuine. Bestemd voor jongeren van 18-35 jaar en in aanwezigheid van de bisschop.  Centraal thema is ”Je roeping verkennen en beter leren”.
    Uitnodiging Roepingenweekend, 16 – 18 oktober 2020
  • De Roepingenweek 2020 vindt plaats van 1 t/m 7 november 2020.
    Meer informatie volgt.