Actueel nieuws BisdomGL

LOGO-60-JAAR-BISDOM-6-1024x473BISDOM GRONINGEN-LEEUWARDEN
Adres bisdomhuis:

Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel: 050-4065888
Website: www.bisdomgl.nl23 oktober 2020

Mgr. Van den Hout:  ’De kracht zit van binnen’

Videoboodschap Nederlandse bisschoppen voor gelovigen in coronatijd

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken. Vrijdag 9 oktober zijn parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd om terug te schalen naar dertig aanwezigen bij hun vieringen. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid door het besmettingsrisico van Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl. In de videoboodschap spreken ze zich persoonlijk uit over gelovig omgaan met de risico’s en beperkingen opgelegd in de Coronacrisis. 

Elke  bisschop kiest zijn eigen bewoordingen en verwijst naar een inspiratiebron in het Evangelie. Bisschop Ron van den Hout benadrukt  het belang van de innerlijke houding tegenover druk van buiten en is aangemoedigd door het Evangeliewoord van Jezus voor de blinde van Jericho die Hij genezen heeft : ‘’Uw geloof heeft u gered.’’

‘’Laten we ons niet te zeer bedreigen door wat van buitenaf komt’’, zegt mgr. Van den Hout, ‘’ook al is dat heel massief, best heel bedreigend en best heel schadelijk. (…..). Het bedreigt  onze gezondheid. Ook  het kerkelijk leven wordt geschaad.  Het geloof van mensen kan geschaad worden. Maar de kracht van het niet-beschadigd-worden zit van binnen:  Jouw geloof heeft je gered.  Onze kracht zit van binnen.’’

De videoboodschap is gemaakt door Katholiek Leven.nl.  De volledige video is te vinden op internet via:  https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-spreken-woord-van-bemoediging-met-het-oog-op-tweede-coronagolf/

 Oktober 2020

Bonifatiuslezing 2020: Waterschaarste en Laudato Sí

Bij de Bonifatiuslezing op 29 september jl. in Leeuwarden gaven prof. Cees Buisman, directeur van het Wetsus instituut, en dijkgraaf Hein Pieper van het waterschap Noord Overijssel hun visie ten beste. Waterschaarste in Nederland en de wereld in het kader van de pauselijke encycliek Laudato Sí was aanleiding voor een pleidooi voor ecologisch verantwoord leven en kiezen voor een economie van het genoeg. Volledige teksten en beeldpresentaties zijn terug te vinden op deze website bij de Bonifatius Academie. De Bonifatiuslezing 2020 was de aftrap van Bonifatius Academie cursussen en was georganiseerd in samenwerking met het christelijk opinieplatform Het Goede Leven. 

Wetsus is een gerenommeerd internationaal onderzoekinstituut voor watertechnologie in Leeuwarden. Als betrokken katholieken pleitten beide gastsprekers in de geest van paus Franciscus voor versobering van welvaart en meer ‘Rijnlands denken’ bij bedrijven en bestuurders. Economische en politieke keuzes moeten gemaakt worden vanuit christelijke en ecologische waarden voor het leven en de schepping: een economie van het genoeg en acceptatie van eindig leven.Vasthouden aan blind geloof in groei en technische innovatie is een heilloze weg die uitputting van de aarde en wereldwijd zoetwatertekort dichtbij brengt.   

Verdroging

De Nederlandse delta verdroogt: door klimaateffecten en intensief bodemgebruik door landbouw en verstedelijking. Zoetwatertekort en bodemverzilting beginnen op te spelen. Verschraling van biodiversiteit en mondiale opwarming van de aarde veroorzaken in tropische gebieden verwoestijning, die ook vluchtelingstromen blijven veroorzaken. Een omslag maken naar een economie van het genoeg is volgens Buisman en Pieper een haalbaar alternatief voor heilloos vasthouden aan onbegrensde groei en technologie als oplossing. Ook toenemende ongelijkheid tussen een rijke elite en armere groepen wordt tegengegaan. ‘’Niet alleen olie en gas, maar ook onze zoetwatervoorraad op de planeet is eindig,‘ stelde prof. Buisman. ‘En voor water als levensvoorwaarde bestaat geen alternatief. We  kunnen het niet maken, en oceaanwater grootschalig ontzilten voor landbouw en drinkwater kost teveel.’ De huidige wereldbevolking kan zich 2300 liter water per jaar/per bewoner veroorloven gelet op de totale zoetwatervoorraad op aarde. Maar daar houden we ons niet aan. De Nederlandse waterconsumptie zit op 4000 liter per jaar; de Verenigde Staten op 7000 liter per bewoner. China zit dankzij welvaartsgroei inmiddels op 3000 liter. 

Economie van het genoeg

De ombuiging eist een stap terug in leefstijl en welvaart door het rijke deel van de wereld: een economie van het genoeg. Vleesconsumptie bijvoorbeeld, kost gemiddeld 23% van ons watergebruik. Minder vlees eten heeft dus al veel effect. “Maakt 10% van de mensen een bewuste omslag in deze richting, dan kunnen ze een beïnvloedbare 60-70% van de bevolking meenemen”, stelt Buisman. ’Elk intelligent en bewust persoon heeft de plicht optimistisch te zijn. Wees een zon in je omgeving… wees stralend!’’

Teksten, discussieverslag en powerpointpresentaties van de Bonifatiuslezing 2020 staan op de bisdomwebsite. Zie bijgaande link. 

bisdomgl.nl/bonifatiuslezing-2020-waterschaarste-en-laudato-siOktober 2020 

Missio Wereldmissiemaand 2020

‘Gelukkig de vredestichters’ :  Stemmen van hoop in West-Afrika

Op 18 oktober a.s. is het Missiezondag. Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) richt Missio de aandacht op de regio West-Afrika, in het bijzonder Niger en Nigeria.

 Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit. 

Temidden van oplaaiende conflicten, problemen als honger en armoede en nu ook de coronapandemie, klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden. 

Maria Vitalis

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is nu met de coronacrisis ook het motto. 

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in West-Afrika, ook in tijden van corona. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.  

Meer informatie: www.missio.nl 05 september 2020

Bericht diocesane werkgroep Partnerverlies

Pastoor Bernard Buit heeft na 17 jaar zijn werkzaamheden voor de diocesane Werkgroep Partnerverlies beëindigd. Zijn voorzitterschap van de werkgroep is overgenomen door pastoraal werker Wiebe Mulder (formeel per 1 september 2020). Door de corona maatregelen is ook dit najaar helaas geen gelegenheid om de traditionele Ontmoetingsdag van de Werkgroep Partnerverlies te organiseren. Een spijtige zaak nu dit in het voorjaar jl. ook al het geval was. Zodra het weer mogelijk is start de werkgroep de organisatie van de eerstvolgende Ontmoetingsdag.  U hoort van ons!

Namens de Werkgroep Partnerverlies,

Wiebe Mulder, pastoraal werker parochie Emmaüs
Contact:  Wiebe Mulder, tel:  0514-602163 en e-mail whmmulder@live.nl

 Bisdomberichten:

Volg het actuele nieuws van het bisdom Groningen – Leeuwarden via de wekelijkse bisdom berichten:

23 oktober 2020

19 september 2020

29 augustus 2020

 10 april 2020

  • Het Roepingenweekend 2020  is op 16, 17 en 18 oktober 2020 te Thuine. Bestemd voor jongeren van 18-35 jaar en in aanwezigheid van de bisschop.  Centraal thema is ”Je roeping verkennen en beter leren”.
    Uitnodiging Roepingenweekend, 16 – 18 oktober 2020
  • De Roepingenweek 2020 vindt plaats van 1 t/m 7 november 2020.
    Meer informatie volgt.