E-mail website

Nieuwsberichten aanleveren voor  de website van de Heilige Christoffelparochie

 

e-mail
Voor onze website zijn wij op zoek naar actueel en interessant nieuws. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is het sturen van een emailbericht naar website@dechristoffel.nl.  Heeft u foto’s stuur deze dan, bij voorkeur als jpg met uw informatie mee.

Naast nieuwsberichten is het ook mogelijk events en activiteiten die in de parochie (gaan) plaatsvinden op de agenda van de website te plaatsen. Wij verwerken uw informatie dan graag in de agenda op de website.DISCLAIMER EN COPYRIGHT

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar (= parochiebestuur H. Christoffelparochie).

De web redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te redigeren dan wel in te korten en anonieme stukken niet te plaatsen.