Sacramenten

 


DE ZEVEN SACRAMENTEN
Doopsel – Vormsel – Eucharistie – Biecht – Huwelijk – Priesterschap – ZiekenzalvingSACRAMENTENBEDIENING

Voor ziekenzalving, dopen en huwelijk kunt u contact opnemen met: pastor J. De Zwart, tel. nr.  06 – 53625493
doop

 

 

ziekenzalving

 


 AFSPRAKEN RONDOM UITVAARTEN VOOR H.CHRISTOFFELPAROCHIE

Hoewel het begeleiden van families rond een uitvaart dankbaar werk is, blijft  het uiteraard een werkzaamheid dat niet in te plannen valt. Soms levert het grote werkdruk op wanneer er ook andere zaken zijn die doorgang moeten vinden. Om de werkdruk wat eerlijker te verdelen, en zo de kans op uitval vanwege teveel werk te verkleinen, hebben we als pastoresteam besloten dat de eerst-aanpreekbare pastor zal voorgaan bij een uitvaart. Wanneer een van ons teveel uitvaarten heeft, springt een andere collega bij. In alle gevallen beslist het pastoresteam wie een uitvaart gaat begeleiden.

Wanneer er een overlijden is, dan kunt u of de bode/begrafenisondernemer gewoon contact op met de eerstaanspreekbare pastor.

kruisEen uitvaartviering in principe een viering is van Woord en gebed. Bij een uitvaartviering is de kern dat we gelovig afscheid nemen van een dierbare overledene, een parochiaan. Aangezien regelmatig vele aanwezigen in de kerk niet of niet veel waarde hechten aan de communie is het beter om zonder communie te vieren. Het geeft ook meer ruimte in het samenstellen van de viering. Alleen in speciale gevallen is een eucharistie- of een woord- en communieviering mogelijk, afhankelijk van wie er voorgaat.

Verder is het de bedoeling dat uitvaarten alleen in de ochtend plaatsvinden. Bij een uitvaart zijn veel vrijwilligers betrokken en ook betaalde krachten zoals dirigenten en organisten. De inzet van al deze mensen is onmisbaar. Het blijkt dat we op hun inzet kunnen blijven rekenen wanneer de uitvaartviering in de ochtend plaatsvindt, aanvang 10.30 uur.

Ook in geval er een crematieplechtigheid volgt op de viering, ook al kan dat pas ‘s middags, zal de viering in de kerk in de ochtend plaatsvinden.

We beseffen dat een en ander wennen zal zijn, maar in verband met onze andere werkzaamheden als pastores en de vrijwilligers, organisten en dirigenten is het zo het prettigst en kunnen we een beroep op hen blijven doen.Verdeling van de eerst-aanspreekbare pastor:

  • Eerst-aanspreekbare pastor voor locaties Joure, Balk en Woudsend: pastor A. Schothorst – Vos
  • Eerst-aanspreekbare pastor voor locaties Bakhuizen, Sint-Nicolaasga, Sloten en Lemmer: pastor J. de Zwart