Welkom

Welkom de website van de Heilige Christoffelparochie

De Heilige Christoffelparochie, die op 1 januari 2015 is ontstaan uit een fusie van de zeven samenwerkende parochies in Zuidwest Friesland. Het betreft de voormalige parochies H. Odulphus in Bakhuizen, H. Ludgerus in Balk, H. Michael in Woudsend, H. Fredericus in Sloten, H. Willibrordus in Lemmer, H. Mattheus in Joure  en de H. Niclolaas in St. Nicolaasga.

SINT_CHRISTOFFEL

Bovengenoemde zeven parochies zijn samen per 1 januari 2015 een reus van een parochie gaan vormen. Zowel in geografisch opzicht als in aantal parochies en kerkgelegenheden (14). Een reus past dus prima als beeld voor deze megaparochie. Daarom werd in overgrote meerderheid door de parochianen zelf als naam voor de nieuwe parochie de Heilige Christoffel voorgedragen. Mgr. G. de Korte, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden waartoe wij behoren, liet bij schrijven van 10 juli 2014 weten hiermede akkoord te gaan.
St. Christoffel was een veerman. Iemand die mensen, óók Christus, over het water bracht. Wij wonen in, langs en rondom het Friese merengebied met al haar bruggetjes en pontjes. Oversteken, overbruggen, maar ook wachten voor een open brug. Het maakt deel uit van ons dagelijkse leven. Maar het is ook een prachtige metafoor voor ons “kerk zijn”.
St. Christoffel die als reus Christus als kind op zijn schouder naar de overkant droeg, en daarbij ook de last moest dragen die Christus droeg. Dat bleek een zware taak. Maar die taak werd wél volbracht. De nieuwe samengevoegde parochie moet ook Christus dragen. Er voor zorgen dat we met z’n allen de schouders eronder zetten om een goede geloofsgemeenschap op te bouwen en te behouden.

St. Christoffel is bij velen bekend als patroon van de reizigers. Menigeen heeft een medaillon in zijn auto hangen of in zijn portemonnee. We zijn allemaal onderweg, óók als Kerk. Als nieuwe parochie slaan we weer een andere weg in en een beschermheilige kunnen we op deze weg goed gebruiken. Ook als gelovigen zijn wij altijd op zoek naar de juiste weg; we zijn dus altijd op reis. Voor deze reis hebben wij zo’n krachtig figuur als St. Christoffel nodig.

Sommige locaties in ons gebied worden na meer dan drie en een halve eeuw weer met elkaar verenigd. Moge Gods Geest vrucht dragen in onze nieuwe Heilige Christoffelparochie.

Pastoresteam H. Christoffelparochie

 

Voor de inhoud van een stukje geschiedenis: lees meer.