Nieuws vanuit het pastoresteam

02 juni 2020kerk 3

Na drie maanden de eerste H. Mis weer in onze parochie. Een heugelijk feit en een teken van hoop.
Het was weer even wennen, zeker ook door de voorzorgsmaatregelen die iedereen in acht dient te nemen en wij dus ook in de kerk. Toch mocht dit het feest niet drukken, want na lange tijd konden we weer met elkaar vieren.
Het is een eerste stap, maar gelukkig mogen we er op vertrouwen dat er nog vele stappen volgen.


26 mei 20220Christoffel1

H E I L I G E C H R I S T O F F E L P A R O C H I E

NIEUWSBRIEF / MEDEDELINGEN
VAN HET PASTORESTEAM en PAROCHIEBESTUUR

Beste parochianen,

In deze nieuwsbrief vind u de informatie betreffende de vieringen voor de komende periode in onze parochie. Wij hopen u hiermee te informeren en een stukje duidelijkheid te geven.

Met vriendelijke groet,

Namens pastoresteam en parochiebestuur,

Pastor Remco Hoogma
0611448652

(wilt u deze nieuwsbrief met zoveel mogelijk belanghebbenden delen)22 april 2020

Een moment van gebed en een kaarsje opsteken?De bronafbeelding bekijken

Zelfs in de stilte van deze tijd kan het soms moeilijk zijn om rust voor gebed te vinden in de eigen omgeving.
Daarom bent u altijd van harte welkom in onze kerken.

In onze parochie zijn de kerken op de volgende tijden geopend:

Bakhuizen: Iedere dag van 10:00-17:00 uur
Joure: Op zondag van 09:30-11:00 uur
Lemmer: Op woensdag van 19.00-19.30 uur en op zondag van 19.00-19.30 uur
Sint Nicolaasga: Op woensdag van 14.00-17.00 uur en op ondag van 09.00-12.00 uur

Pastoresteam H. Christoffelparochie15 april 2020

Tekst paasboodschap paus Franciscus

12 april 2020

Paus Franciscus

Dierbare broeders en zusters,

Zalig Pasen!

De verkondiging van de Kerk weerklinkt vandaag in de hele wereld: ‘Jezus Christus is verrezen! – Hij is waarlijk verrezen!’

Voor de volledige tekst, klik op: paasboodschap van de paus.12 april 2020

In een gesloten wereld de kerk open!

Voor gesloten deuren staan we tegenwoordig al te veel, daarom werden de kerkdeuren op deze Paaszondag geopend. De locaties hadden het op verschillende manieren aangekleed, zo was er was gelegenheid om een kaarsje aan te steken en mee te nemen, ook werd er op veel plekken muziek gespeeld en waren de eerst aanspreekbare pastores aanwezig voor een praatje op afstand.

Ondanks alles en juist nu willen we u allen een Zalig Pasen wensen. De verrijzenis van onze Heer mag ons hoop en vertrouwen geven dat er altijd perspectief is, dat de duisternis overwonnen wordt, dat er betere tijden weer zullen komen.

Zalig Pasen!05 april 2020

Een palmtakje als teken van hoop

In onze Heilige Christoffelparochie waren de 7 kerken op de ochtend van Palmzondag geopend. Er was weliswaar geen viering maar het huis van de Heer was open. Er was gelegenheid om een palmtakje op te halen. Juist nu heeft dit eenvoudige groene takje een grote symbolische waarde. Normaal is het een teken van hulde en van de zege van Christus op de dood. En dat deze zege blijvend is, niet vergankelijk is wordt gesymboliseerd door de blijvende groene kleur van de palmtak, een kleur van leven.

Ook wij hebben in tijden van crisis een teken van leven en hoop nodig, waardoor dit eenvoudige takje wellicht een stukje van die hoop mag symboliseren dat er weer andere tijden komen, hoop dat we elkaar weer kunnen ontmoeten, hoop dat deze ziekte snel mag verdwijnen, hoop dat deze vreselijke eenzaamheid voor sommigen mag stoppen.

Een simpel takje met grote symbolische waarde! 05 april 2020

Palmtakken

Deze palmtakken, deze groene takken,

vertellen over Jezus’ blijde inkomst in Jeruzalem.

Deze zondag is naar hen genoemd

en het groen van hun takkenDe bronafbeelding bekijken

is een herinnering en een belofte.

Zij leren ons vooruitkijken

naar de vreugde van Witte Donderdag,

naar de droefheid van Goede Vrijdag,

naar rouw van stille zaterdag.

Maar als we hen vasthouden,

dragen we ook de hoop mee,

om doorheen Goede Vrijdag,

uit te kijken naar Pasen.


Gebed

Goede God,

ik heb een palmtakje mee naar huis genomen.

Zo laat ik zien dat ik in Jezus geloof

en Hem wil volgen op zijn weg.

Dat Hij welkom is bij mij,

in mijn huis, in mijn leven, het hele jaar door.

Ze is teken van  eerbied voor Jezus,

Hij geeft mij de hoop dat de liefde overwint

en dat zelfs de dood niet het einde is.

Geef mij de moed en het geloof

om zelf te kiezen voor de weg van Jezus.

Amen.28 maart 2020

Voor degenen die gisteravond de overweging van paus Franciscus hebben gemist, hierbij de tekst.

Paus Franciscus28 maart 2020

Betreft: inlegvel bij het parochieblad De Christoffel maand april 2020Christoffel1

Dierbare parochianen,

Helaas door de vele ontwikkelingen en veranderingen van de afgelopen weken is een deel van de informatie in het parochieblad niet meer actueel. Daarom hebben we als pastoresteam besloten om er een inlegvel bij te doen met een aantal belangrijke mededelingen. Ook proberen we de parochianen via de website op de hoogte te houden.

Tot 1 juni zijn er geen openbare vieringen in de H. Christoffelparochie.

In het parochieblad staat al vermeld dat tot tweede Paasdag (13 april) geen openbare vieringen zijn. Dit is door de Nederlandse bisschoppen verlengd tot en met 1 juni. Het betekent helaas ook dat het EHC-feest en het vormsel zowel in Sint Nicolaasga, Joure als Bakhuizen niet door kunnen gaan. Zodra de situatie verbetert gaan we spoedig opzoek naar nieuwe data.

Palmzondag en Paaszondag.

Op Palmzondag zullen de kerken in onze parochie geopend zijn. U kunt dan een palmtakje komen halen. Op Paaszondag zult u in de gelegenheid worden gesteld om een paaskaarsje op te halen. De Heilige Communie kan helaas niet worden uitgereikt. Achterin het parochieblad staat een tijdsschema wanneer dit per locatie zal zijn. Wij willen nogmaals benadrukken dat het geen vieringen zijn en we vragen u de regelgeving van het RIVM in acht te nemen. De eerst aanspreekbare pastor zal op beide dagen op de eigen locatie aanwezig zijn. Als u hem of haar even wilt spreken of iets wilt vragen dan kan dat. Schroom niet, ook niet om ons te bellen of op een andere manier contact te leggen met ons. Wij willen er graag voor u zijn in deze tijden van crisis.

Afscheidsviering pastoor Nota.

NotaZeer betreurenswaardig is dat het afscheid van pastoor Nota geen doorgang kon vinden. Toch zal hij per 1 april onze parochie verlaten en is hij vanaf dat moment officieel de eerste rector van het rectoraat Sint Clemens te Ameland.

Pastoor Nota zal tijdelijk op de Kolkweg 1, 9163HK Nes, Ameland komen te wonen.  Wellicht is het leuk om hem een kaartje te sturen op zijn nieuwe adres.

Vanuit het parochiebestuur betreffende het afscheid van pastoor Nota. 

Natuurlijk zouden we een mooie viering gehouden hebben om stil te staan bij zijn vertrek. De koren hadden al gerepeteerd en het Zalencentrum was al geregeld. Tot er een gevaarlijk virus de kop op stak en alles moest worden afgelast. Na deze corona-crisis komen er vast ook weer betere tijden en dan zullen we het allemaal wel inhalen met elkaar. Hoe en waar en wanneer, we weten het nog niet maar van uitstel komt geen afstel. Voor nu bedanken we hem voor al zijn werk en goede zorgen en wensen we pastoor Nota al het goede en Gods zegen toe op het rectoraat op Ameland. Is geschreven door Henk Laros, vicevoorzitter H. Christoffelparochie.

Christoffelbrood-actie gaat eerst niet door.

Namens de PCI delen we u mede dat de Christoffelbrood-actie van de Caritas wordt uitgesteld. We houden u op de hoogte!

Digitale steun in onzekere tijden.

De kerken hebben de deuren moeten sluiten voor hun parochianen. Juist de plek waar troost te halen is. Het voelt allemaal onwennig en bizar. We zijn daarom op zoek naar foto’s, gedichten en korte berichtjes van parochianen die elkaar een hart onder de riem willen steken. Een mooie vorm van saamhorigheid. Deze informatie komt dan op de website. U kunt uw informatie mailen naar website@dechristoffel.nl of  per post sturen naar Kerkstraat 12, 8521 JZ St. Nicolaasga.

Gods Woord op zondag.

Vanaf deze week zullen wij voor iedere zondag een stuk schrijven: ‘Gods Woord op zondag’. Hierin zal een stukje Schriftlezing staan, een korte meditatie, een gebed en nog andere relevante zaken. Dit zal per email worden verzonden en beschikbaar worden gesteld op de website. Daarnaast zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden via de website van de parochie. Hou deze dus goed in de gaten!

Pastoraal woordje.

Onze bisschop heeft bij zijn bisschopwijding een wapenspreuk gekozen dat luidt: Er is hoop in de ballingschap. De tijd waarin we ons bevinden met alle maatregelen die genomen moeten worden, kunnen we zondermeer omschrijven als een ballingschap. We zijn min of meer verdreven uit ons normale leven. Daarnaast is het nog steeds Veertigdagentijd. Ook al valt de kerkelijke viering van deze tijd en het komende Paasfeest volledig in het water, vanuit de kerkelijke tijd bevinden we ons in een woestijn. Maar, zoals de wapenspreuk van onze bisschop al aangeeft én zoals het volk van Israël het mocht ondervinden: Er is hoop, ondanks de moeilijkheden! Alles lijkt gesloten of gestopt, afgezegd en uitgesteld te zijn. Maar de hoop, samen met het geloof en de liefde blijven. Deze goddelijke deugde zijn niet gesloten en niet gestopt, niet afgezegd en niet uitgesteld. Van harte wensen wij u toe dat het geloof, de hoop en de liefde in uw harten en zielen merkbaar leven en u elke dag opnieuw kracht en moed geeft om in deze tijd te leven en u helpt de vreugde tegemoet te gaan van de overwinning van het ware leven.

Pastoresteam van de H. Christoffelparochie28 maart 2020

Dierbare parochianen,

Wilt u het actuele nieuws volgen vanuit ons bisdom: klik dan op het kopje actueel nieuws BisdomGL.

Op deze pagina vind u een overzicht van de bisdomberichten die regelmatig worden verstuurd naar de parochies. Rechtstreeks de website van BisdomGL bezoeken, is natuurlijk ook mogelijk.

Pastoresteam van de  H. Christoffelparochie25 maart 2020

Digitale steun in onzekere tijden

FotoHet coronavirus trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven is stil gevallen. We moeten op 1 ½ meter afstand blijven, de verzorgingshuizen laten geen bezoekers meer toe en ook de kerken hebben de deuren moeten sluiten voor hun parochianen. Juist de plek waar troost te halen is. Het voelt allemaal onwennig en bizar.

We zijn daarom op zoek naar foto’s, gedichten en korte berichtjes van parochianen die elkaar een hart onder de riem willen steken. Een mooie vorm van saamhorigheid. Deze informatie zal dan worden geplaatst op de website*.

U kunt uw informatie mailen naar website@dechristoffel.nl of  per post versturen naar Kerkstraat 12, 8521 JZ St. Nicolaasga.

Pastoresteam van de  H. Christoffelparochie

* In het kader van AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)  worden geen volledige namen vermeld, maar alleen initialen. De web redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te redigeren dan wel in te korten en anonieme stukken niet te plaatsen.24 maart 2020Christoffel1

Dierbare parochianen,

Vanmiddag hebben wij een belangrijke mededeling van de Nederlandse bisschoppen ontvangen.
U kunt deze brief eventueel uitprinten en ronddelen aan andere parochoianen die niet over een computer beschikken.

Met groet,

Pastoor H. Nota
Namens het pastoresteamVieringen op tv, radio en facebook

Op zondag kunt u de Eucharistie op televisie volgen via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Ook op buitenlandse TV-zenders is na even zoeken vaak een Mis te vinden.

Radio Maria zendt iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Hiervoor hebt u een DAB (digitale) radio nodig. U kunt het ook beluisteren via de website www.radiomaria.nl. Radio Maria heeft overigens de hele dag mooie muziek en programma’s over ons geloof, de Bijbel, catechismus, etc. Op de website vindt u ook het programmaoverzicht van de hele dag.

Via internet is veel te vinden. Vooral wanneer u zich ook wat internationaal wilt oriënteren. Even rondneuzen kan geen kwaad. Aanbevelenswaardig is de dagelijkse Mis van Paus Franciscus wordt ook uitgezonden via de website www.vaticannews.va Rechtsboven op de website staat de link. Hiervoor moet u wel vroeg uit de veren. De Mis begint om 7 uur ’s ochtends. Later op de dag staat de Mis als video-opname op de website en via het YouTube kanaal van het Vaticaan.

Via Facebook is ook veel mogelijk. Pastor De Zwart zendt via Facebook live vieringen uit vanuit zijn huiskapel. Hij probeert dit elke avond te doen om 19.00 uur. Hiervoor hebt u echter wel een Facebook-account nodig en een Facebook-vriendschap met pastor De Zwart. Ook het priesterseminarie, het Ariënsinstituut, zendt op dezelfde manier via Facebook dagelijks de Mis uit.6