Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Afbeelding Michael
*   Heilige Michaël

Als we de geschiedenisboeken openslaan kunnen we lezen dat in het jaar 1337 het klooster van de Karmelieten in Woudsend is opgericht. Onze rooms-katholieke geloofsgemeenschap bestaat al meer dan 675 jaar. Vanaf 1 januari 2015 maakt de RK geloofsgemeenschap van Woudsend deel uit van de Heilige Christoffelparochie. Zeven RK parochies van Zuidwest Friesland zijn gefuseerd. De periode voor 2015 was onze locatie een zelfstandige parochie, de Sint Michaëlparochie.

Sint Michaël is al sinds de middeleeuwen de beschermheer van het Fries volk. Hij is de helper in de strijd tegen alle kwade machten, in het bijzonder tegen de dreigende overstromingen in die tijd. De Karmelieten wijdden al haar kloosters aan Maria. Toen stond in Woudsend al een kapel, gewijd aan de aartsengel Michaël, vandaar dat het klooster in Woudsend Maria én Michaël als beschermheerschap kreeg.

Artikel over de Sint Michaëlkerk in het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant

Op donderdag 29 juni 2017 plaatste het Friesch Dagblad, vlak voor de start van het Tsjerkepaad-seizoen, een artikel over onze mooie kerk. Klik hier voor het artikel.

Op maandag 17 augustus 2015 stond er een artikel in de Leeuwarder Courant over de Sint Michaëlkerk van Woudsend, geschreven door Wim Schrijver. Klik hier voor het artikel.

Artikel over Otto de Boer in het Historisch Tijdschrift Fryslân

Klik hier, voor het artikel

 

Uitgaven Stichting Alde Fryske Tsjerken nu ook online

Tweemaal per jaar geeft de Stichting Âlde Fryske Tsjerken (SAFT) een tijdschrift uit met interessante artikelen over oude kerken in Friesland. Al deze tijdschriften, vanaf de jaren 70 tot en met heden, zijn nu digitaal te lezen. Tot en met 2009 heette het SAFT tijdschrift “Keppelstok”.

De tijdschriften zijn te vinden op de website van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, klik hier.

Interessant zijn o.a. de volgende uitgaven/artikelen:

keppelKeppelstok nr.38 (mei 1989):
De Sint Michaëlkerk van Woudsend, door J.R. van der Wal

Keppelstok nr.41 (december 1990):
Sint Christoforus in Friesland

Keppelstok nr.51 (december 1995):
Een brandgeschilderd glas uit de Doopsgezinde kerk van Woudsend

Keppelstok nr.67 (december 2003):
Katholieke schuilkerkjes in Friesland

Tijdschrift SAFT nr.16, (juni 2017):
YdemaKatholieke Schuilkerken na de Reformatie, door prof. S. de Blaauw

Tijdschrift SAFT nr.21 (december 2019):
Schilder Jacob Ydema, door prof. S. de Blaauw

Meer informatie Stichting Âlde Fryske Tsjerken:

Website
Facebook