Geschiedenis

GESCHIEDENIS

Afbeelding Michael
*   Heilige Michaël

Als we de geschiedenisboeken openslaan kunnen we lezen dat in het jaar 1337 het klooster van de Karmelieten in Woudsend is opgericht. Onze rooms-katholieke geloofsgemeenschap bestaat al meer dan 675 jaar. Vanaf 1 januari 2015 maakt de RK geloofsgemeenschap van Woudsend deel uit van de Heilige Christoffelparochie. Zeven RK parochies van Zuidwest Friesland zijn gefuseerd. De periode voor 2015 was onze locatie een zelfstandige parochie, de Sint Michaëlparochie.

Sint Michaël is al sinds de middeleeuwen de beschermheer van het Fries volk. Hij is de helper in de strijd tegen alle kwade machten, in het bijzonder tegen de dreigende overstromingen in die tijd. De Karmelieten wijdden al haar kloosters aan Maria. Toen stond in Woudsend al een kapel, gewijd aan de aartsengel Michaël, vandaar dat het klooster in Woudsend Maria én Michaël als beschermheerschap kreeg.

Artikel over de Sint Michaëlkerk in het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant

Op donderdag 29 juni 2017 plaatste het Friesch Dagblad, vlak voor de start van het Tsjerkepaad-seizoen, een artikel over onze mooie kerk. Klik hier voor het artikel.

Op maandag 17 augustus 2015 stond er een artikel in de Leeuwarder Courant over de Sint Michaëlkerk van Woudsend, geschreven door Wim Schrijver. Klik hier voor het artikel.