Werkgroepen & Werkvelden

WERKGROEPEN EN WERKVELDEN

“Parochie zijn we samen”: In onze R.K. geloofsgemeenschap in Woudsend e.o. zijn velen actief. Dankzij al deze actieve personen is het mogelijk om elk weekend een viering te houden. Maar er gebeurt veel meer. Vele werkzaamheden vinden plaats op de achtergrond, taken waar je eigenlijk niet bij stil staat. Taken, die automatisch elke maand of elke week weer worden uitgevoerd. Al deze personen zijn onmisbaar. De locatieraad is heel blij met al deze steun en inzet.

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich willen aansluiten bij onze groep “vrijwilligers”. Je bent van harte welkom. Het hoeft niet een grote taak te zijn, we zijn overal blij mee.  Ook al kom je weinig of niet in de kerk, dit is geen probleem, we zijn blij met alle hulp. Bovendien is het heel dankbaar werk en waardevol om te doen. Op deze manier kunnen we al de activiteiten rondom de Sint Michaëlkerk ook in de toekomst blijven voortzetten. Om een goed overzicht te hebben van alle activiteiten binnen de parochielocatie Woudsend vindt u hieronder een lijst met daarop vermeld de meeste taken. Wellicht zijn er nog wel een aantal te noemen.

Voor vragen en om je op te geven kun je contact opnemen met de locatieraad.
Email: locatiewoudsend@dechristoffel.nl, Telefoon: 06 – 286 22 414

Overzicht taken R.K. geloofsgemeenschap Sint Michaël Woudsend

Misdienaar Schoonmaak kerk buitenkant Catechese voor kinderen
Meisje van het boekje Schoonmaak kerk binnenkant Catechese voor jongeren
Jongen van het boekje Koperpoetsen Catechese voor volwassenen
Koster Tuinonderhoud Organisatie toneelavond
Lector Sneeuwruimen Organisatie Michaëlzondag
Bloemschikken Onderhoudswerkzaamheden Helpen bij vieringen, liturgie
Lid koor Opbouw en afbouw kerststal Redactie en bezorgen parochieblad
Muzikant koor Vlaggenist Bestuurlijk werk locatieraad
Dirigent koor Kerkwas Organiseren nieuwe activiteiten
Organist koor Inrichting en interieur Administratieve ondersteuning
Helpen bij familievieringen Collecteren in de kerk Gastvrouw/gastheer bij openstelling
Typen van liturgieboekjes Helpen bij kerkbalans Helpen bij verkoop 2e hands boeken
Teksten schrijven Verslagen maken Inzetten voor oecumenische jeugdraad
Bezoek aan zieken en ouderen Misintenties inplannen Helpen bij oecumenische vieringen
Bezoek parochianen Ledenadministratie Helpen bij oecumenische activiteiten
Bezoek nieuwkomers Organisatie koffiedrinken