Uitvaartviering

Uitvaartviering: wat is er mogelijk? 

Wanneer een dierbare is overleden moet er van alles geregeld worden. Wanneer men daarvoor kiest, óók een afscheidsviering in de kerk. Graag wil ik u wijzen op de verschillende mogelijkheden die er zijn.

Er kan gekozen worden voor:

  •  een eucharistieviering
  •  een woord- en communieviering
  •  een woord- en gebedsviering

Deze volgorde is willekeurig, ik had ook de woord- en gebedsviering bovenaan kunnen zetten.

Bij een eucharistieviering gaat een priester voor, al dan niet in samenwerking met mij, pastor Annie Schothorst. Eucharistie vier je omdat je daar als nabestaande zelf waarde aan hecht en niet zozeer omdat de overledene dat deed. Immers vanuit de eucharistie word je op weg gezonden om handen en voeten te geven aan je geloof. Omdat ik de eerst aanspreekbare pastor ben van deze geloofsgemeenschap wordt met mij contact opgenomen voor de uitvaart en wordt met mij besproken wat voor viering het wordt. In het geval dat ik voorga, is er de keuze uit een woord- en communieviering of een woord- en gebedsviering.

Wanneer nabestaanden niet veel hebben met de communie, of niet meer kerkelijk zijn, dan ligt een woord- en gebedsdienst wellicht meer voor de hand. In deze viering vindt dus geen uitreiking van de communie (de hostie) plaats. Ook deze viering is een waardevolle vorm van vieren bij het afscheid nemen van een dierbare. De rituelen die we hebben, zoals de lichtritus, de besprenkeling en bewieroking vinden ook in dit soort vieringen plaats. Ook wanneer één van mijn priestercollega’s voorgaat, is een woord- en gebedsdienst mogelijk. Het hoeft niet beslist een eucharistieviering te zijn wanneer zij voorgaan in een uitvaartviering.

Er is derhalve van alles mogelijk. Voor welke viering er ook gekozen wordt, de viering wordt samen met mij (of mijn vervanger) voorbereid en is er ruimte voor de familie om zelf teksten uit te spreken tijdens de viering.

Pastor Annie Schothorst-Vos

Januari 2016


Nieuwe afspraken uitvaarten 

Vanaf mei 2017 zijn er nieuwe afspraken gemaakt rondom uitvaarten, klik hier voor de actuele situatie.