Sacramenten (doop, huwelijk en ziekenzalving)

SACRAMENTENBEDIENING

Dopen en huwelijk:doop

Voor de locaties Woudsend, Balk, Sloten en Sint Nicolaasga:
Aanvragen bij pastoor J. de Zwart (priester), tel. 06-5362 5493

Voor de locaties Bakhuizen, Joure en Lemmer:
Aanvragen bij pasto0r J. de Zwart (priester), tel. 06-5362 5493   

Ziekenzalving:

Voor alle locaties:
Voor de ziekenzalving neemt u contact op met pastoor J. de Zwart (priester), tel. 06-5362 5493.

Bij afwezigheid wordt u doorverwezen naar de dienstdoende pastor.Ziekenzalving en/of ziekenzegen

De ziekenzalving is een van onze zeven sacramenten, een ziekenzegen is geen sacrament. De ziekenzalving zal daarom altijd toegediend moeten worden door een priester. De ziekenzegen kan door mijzelf (pastor Annie) gegeven worden. Bij de zalving is er ook gelegenheid tot het sacrament van boete en verzoening (de biecht) wanneer men dat wil en wordt er gezalfd met ziekenolie. Bij een ziekenzegen maak ik gebruik van wijwater. Zowel de ziekenzalving als de ziekenzegen kan men meerdere keren in zijn of haar leven ontvangen. Het zijn zeer waardevolle rituelen waarin we vragen om Gods troost, kracht, nabijheid en zegen.

Vaak vraagt men om de ziekenzalving kort voor het sterven. Eigenlijk is dat jammer want het sacrament is juist bedoeld om eerder in het proces van ziek-zijn te ontvangen. Het is bedoeld om Gods nabijheid en kracht te vragen voor de tijd die voor je ligt en waarvan je niet weet hoe die tijd zal verlopen. Ook wanneer je vlak voor een ingrijpende (risicovolle) operatie staat kan dit een waardevol sacrament zijn. Ook aan mensen, jongeren of ouderen die aan psychische kwalen lijden, kan het sacrament van de ziekenzalving (of de ziekenzegen) toegediend worden, evenals aan mensen die hun verstandelijke vermogens verloren hebben en daarbij ziek zijn. Zowel bij de ziekenzalving als de ziekenzegen kan er ook communie worden uitgereikt wanneer men dat wil. Bij beide rituelen kunnen mensen aanwezig zijn die u graag om u heen heeft.

Mocht u een ziekenzalving of ziekenzegen willen ontvangen of daar meer informatie over willen hebben, neem dan gerust contact op met een priester voor de ziekenzalving en met mij voor de ziekenzegen. In de parochie vinden van tijd tot tijd ook gezamenlijke ziekenzalving-vieringen plaats. Ook al vindt  deze in een andere geloofsgemeenschap plaats dan die van ons, ook daar bent u van harte welkom. We zijn tenslotte één parochie.

Pastor Annie Schothorst-Vos


DE ZEVEN SACRAMENTEN
Doopsel-Vormsel-Eucharistie-Biecht-Huwelijk-Priesterschap-Ziekenzalving