Locatieraad

LOCATIERAAD H. MATTHEÜS JOURE

Hierin fungeren een voorzitter, secretaris en penningmeester en zijn de pastorale werkvelden vertegenwoordigd. De locatieraad  geloofsgemeenschap H. Mattheüs Joure bestaat uit de volgende personen:

voorzitter

Obe Bruinsma

e-mail: obe@home.nl

 

eerst aanspreekbare pastor

Annie Schothorst-Vos

e-mail: pastorschothorst@dechristoffel.nl

 

Notulist

Mevr. Margo de Wolff

email: margodewolff@gmail.com

 

budgethouder

Mevr. Astrid Suurmeijer

email: astridsuurmeijer@home.nl

 

bouwzaken

Wouter Schothorst

e-mail: wouter.schothorst@home.nl

diaconie

 

vacature

liturgie

vacature

catechese

vacature

wijkopbouw

Regina Huitema

e-mail: reginahuitema@home.nl

oecumene

Jappie Hamstra

e-mail: jhamstra1@kpnplanet.nl

 

Vergaderfrequentie: 1x per maand, de derde woensdag van de maand, behalve juli en augustus en December Tijdstip: 19.45 uur in het Mattheushûs.

 

Ter informatie: Het parochiebestuur van de H. Christoffelparochie beheert de geldmiddelen, de gebouwen en andere eigendommen.  Zij stelt jaarlijks een begroting en de jaarrekening op en legt deze ter goedkeuring voor aan de Bisschop. Dit is voornamelijk bedoeld om ervoor te zorgen dat de pastorale activiteiten in de parochie, met name de locaties, naar behoren kunnen worden uitgevoerd.

Het parochiebestuur vergadert een keer per maand en pastoor H. Nota is voorzitter.