Locatieraad

LOCATIERAAD H. MATTHEUS JOURE

Hierin fungeren een voorzitter, secretaris en penningmeester en zijn de pastorale werkvelden vertegenwoordigd. De locatieraad  geloofsgemeenschap H. Mattheüs Joure bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Obe Bruinsma

e-mail: locatiejoure@dechristoffel.nl

Pastor:

Annie Schothorst-Vos

e-mail: pastorannieschothorst@gmail.com

Notulist

Mevr. Wouter Schothorst

email: schothorst.wouter@gmail.com

Budgethouder

Mevr. Astrid Suurmeijer

email: astridsuurmeijer@home.nl

Bouwzaken / onderhoud

Vacant

Diaconie

vacature

liturgie

dhr. John Nota ( niet lid locatieraad)

Catechese

vacature

Wijkopbouw

vacature

e-mail:

Oecumene / Raad van Kerken

Fons Roodhof

E-mail: helefons@ziggo.nl

 

Vergaderfrequentie: 1x per maand, de derde donderdag van de maand, behalve juli en augustus en December Tijdstip: 19.45 uur in het Mattheushûs.