Locatieraad

LOCATIERAAD H. MATTHEUS JOURE

Hierin fungeren een voorzitter, secretaris en penningmeester en zijn de pastorale werkvelden vertegenwoordigd. De locatieraad  geloofsgemeenschap H. Mattheus Joure bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Gerard de Wolff

email: locatiejoure@dechristoffel.nl

Secretaris

Henk Teuben

email: locatiejoure@dechristoffel.nl

Budgethouder

Astrid Suurmeijer

email: locatiejoure@dechristoffel.nl

Bouwzaken / onderhoud

Wouter Schothorst

email: locatiejoure@dechristoffel.nl

Oecumene / Raad van Kerken

Fons Roodhof

email: locatiejoure@dechristoffel.nl

Algemene zaken

Nienke Roukema

email: locatiejoure@dechristoffel.nl

Diaconie

vacature

Liturgie

vacature

Catechese

vacature

Wijkopbouw

vacature

 

Pastor:

Annie Schothorst-Vos

email: pastorannieschothorst@gmail.com

 

Vergaderfrequentie: 1x per maand

Plaats: Mattheushûs

Tijdstip: 19.00 uur