Highlights

Nieuwjaarsreceptie 07-01-2024

Zondag 7 januari hebben we elkaar van harte een zalig 2024 kunnen wensen. De voorzitter van onze locatieraad Gerard de Wolff keek in zijn toespraak terug op 2023 en blikte vooruit op 2024. Een nieuw jaar vol uitdagingen!! Van harte bedankte hij alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet.

NJ 2024 collage 2 NJ 2024 collage 1

Kerstavondviering 2023

20231224_204235
20231224_203943
20231224_204210
20231224_204119
20231224_194906
20231224_203955
20231224_203818

Ontmoetingsbijeenkomst kerkhofploeg en tuinploeg

20231206_193428 20231206_195049

Op initiatief van Koos Swart (‘directeur’ van de kerkhofploeg) en Douwe Zwaga (coördinator tuin rond de kerk) en met instemming van de locatie-raad werd op 6 december een ontmoetings-bijeenkomst georganiseerd. Het werd een bijzondere avond waar met tevredenheid op terug kan worden gezien. Koos, Douwe en Bertus Bosma traden op als gastheren.
Na de openingsspeech, waarin een ieder van harte welkom werd geheten, kreeg het woord ‘samen’ bijzondere aandacht. Het is voor nu, maar ook voor de toekomst, belangrijk om elkaar te kennen en samen als vrijwilligers de schouders onder het vele werk dat verricht moet worden te zetten. Al snel kwam de eerste koffie / thee met gebak aan de orde. Bertus Bosma presenteerde zich als een geweldige ‘uitbater’; niets was hem teveel. Spontaan werd de hulp aangeboden bij het verdelen van het gebak. Ondertussen werd er heel wat afgekletst in kleine groepjes. Mensen wisselenden zo nu en dan van plek om vervolgens weer wat andere contacten te hebben. Na de koffie, het kon haast niet anders, werd het tijd voor de ‘borrel’. In no time waren de kop en schoteltjes van tafel gehaald en in de vaatwasser gezet en kon het drinken aan de man (en de enige vrouw Frederica die de administratie van het kerkhof verzorgt) gebracht worden. Maar voordat het drinken echt kon beginnen werd voor de vrijwilligers een rijmgedicht van Sinterklaas hemzelve voorgelezen. Ook de sint benadrukte in zijn schrijven dat de vrijwilligers de smeerolie van onze gemeenschap zijn. Ook bedankte hij alle vrijwilligers voor hun inzet. De Sint eindigede met een dikke zoen van zijn Pietje. Terwijl het drinken op tafel stond kwamen ook de pinda’s, lekkere hapjes, knabbeltjes en een prachtige schaal met worst en kaas en sausjes de vreugde en de gezellige avond compleet maken. Terwijl we zo bij elkaar waren schoof ook de voltallige locatieraad bij het feestgebeuren aan. De locatieraad werd van harte welkom geheten door Douwe waarna de voorzitter van de locatieraad, Gerard de Wolff, het woord kreeg. Hij prees het initiatief van de twee werkgroepen, bedankte de aanwezigen voor hun inzet en sprak de wens uit dat we ook in de nabije toekomst nog veel aan elkaar mogen hebben. Wat dat betreft is de goede relatie van de locatie-raad met deze twee werkgroepen van belang om samen de toekomst ‘veilig’ te stellen. Na nog wat gedronken en gegeten te hebben werden de aanwezigen hartelijk bedankt en werden er ter plekke afspraken gemaakt hoe we in de toekomst het woord ‘samen’ verder gestalte kunnen geven.
Met deze slotzin werd de avond afgesloten en konden we terugzien op een bijzonder geslaagde avond. Een ieder ging met een goed gevoel weer huiswaarts. Voor de organisatoren Koos, Bertus en Douwe was het een genoegen dat deze avond zo verlopen was; gezellig, ongedwongen, geanimeerd. Ook zij gingen na, wat opruimen, weer zeer tevreden huiswaarts.

 

 

Prachtige gezamenlijke Christoffelviering op 26-11-2023

20231126 Christoffel viering tekst

 

 

 

Pelgrimstocht naar Lourdes, een persoonlijke beleving

Onlangs mochten Jannie, mijn vrouw en ik met een groep van 34 mensen uit onze parochie een pelgrimstocht meemaken naar Lourdes, niet wetende wat dat met me zou doen. Ik had me voorgenomen om zonder enige verwachting de reis te beginnen maar wel met het voornemen om te gaan genieten van wat me zou overkomen, van wat ik mee zou gaan maken. Na een lange reis en een goede nachtrust was het al op de eerste dag (een dinsdag) dat ik geraakt werd door het grote aantal mensen wat ik zag toen ik het ‘heiligdom’ betrad; geen 10, geen 100 maar duizenden mensen van allerlei nationaliteiten. van alle kanten het geluid van klokken en ondanks dat alles toch een sfeer van rust. Onvoorstelbaar dat er, ondanks die vele mensen, toch die atmosfeer is waar je tot jezelf kunt komen. Indrukwekkend hoe een ieder op zijn/haar eigen wijze bezig is om Lourdes te ervaren.
Zelf heb ik de pelgrimstocht ervaren als een onuitwisbare gebeurtenis. Het is moeilijk onder woorden te brengen wat het precies met me gedaan heeft. En alles wat je daarover zegt schiet tekort; zo immens mooie reis heb ik gemaakt. Twee dingen wil ik nog even met u delen…….de geweldige empathie, de rust en de liefdevolle bejegening van elkaar waren elementen, die me niet alleen goed deden, maar die me ook deden verlangen naar ‘was het ook maar zo in het alledaagse leven’. Het tweede element, moeilijker onder woorden te brengen, was de Handoplegging in een kerkdienst aan het eind van de pelgrimstocht. Ik zal proberen uit te leggen wat er toen gebeurde. Het was net of ik bij
een ‘benzinepomp’ stond met een leeg lichaam om me vervolgens helemaal vol te tanken met het ‘wonder van Lourdes’. En dat voelt voor mij als een geschenk uit de hemel; niet bedacht maar werkelijk gevoeld. En met deze goed gevulde tank denk ik heel lang mee te kunnen. Lourdes; als je de kans krijgt en de mogelijkheid hebt om ook naar Lourdes te gaan; ik zou het u niet ontraden.

Met vriendelijke groet,

Douwe Zwaga locatie Joure.

 

Lourdes5
Lourdes4 Lourdes 3
Lourdes 2 Lourdes 1

Vakantieviering 9 juli 2023

Als we nog even terugkijken op het vorige seizoen, dan hebben we dit mooi afgesloten met een vakantieviering op 9 juli. Het kinderkoor kwam al zingend en met rugzakken op de rug binnen.
De kinderen gaven daarmee meteen het thema van deze viering goed weer: ‘Onze rugzak’  We hebben het gehad over de rugzak die wij allemaal wel eens moeten dragen met een last die klein of groot kan zijn. Het kinderkoor heeft samen met het Chaverimkoor deze viering van een prachtige muzikale omlijsting voorzien. Na afloop was er nog een heerlijk ijsje en natuurlijk koffie of thee.
Al met al een hele fijne afsluiting van het seizoen met een mooie viering en veel parochianen die meevierden!

 

One thought on “Highlights

  1. Heel fijn dat aan de vakantievieringen weer een nieuwe impuls gegeven is. In het verleden werd het schooljaar traditiegetrouw afgesloten met een viering in de kerk. Ben erg blij met deze ontwikkeling, succes voor de ‘aanjagers’ hiervan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *