Koren

Gemengd koor St. Caecilia

Een koor voor dames en heren (volwassenen), dat het grootste deel van onze liturgievieringen ondersteunt en opluistert. Vanaf september repeteert het koor op de donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur,  gewoonlijk in het Mattheüshûs. Op het repertoire staat vooral klassieke kerkmuziek, maar ook moderne componisten worden niet geschuwd. De muzikale leiding, maar ook het bespelen van het orgel in handen is gelegd van de heer J.S. Wuite.
Het koor assisteert veel weekenden bij de Eucharistievieringen, maar ook in de Woord- en Communievieringen, in variërende samenstelling. Van veel waarde is ook de muzikale begeleiding bij uitvaarten en trouwdiensten.
contactpersoon: Dhr. G. Oud

 

Chaverim

foto Chaverim 2016 1

Het R.K. koor Chaverim is een gemengd koor. In 1984 zijn zij begonnen als jongerenkoor, maar inmiddels is het een middenkoor. Het repertoire is passend bij dit type koor.

Chaverim heeft sinds de oprichting tot half april 2016 onder leiding gestaan van Inno van den Berg. Hierna heeft Leon Smits enige tijd de leiding gehad over zowel het koor als het combo. Per juni 2018 is Peter Smedinga aangesteld als dirigent van Chaverim.

Leon Smits heeft de leiding over het combo. Hij speelt hierin piano en accordeon. Verder bestaat het combo uit een dwarsfluitiste en een drummer.

Een klein bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken. Een liturgiecommissie, bestaande uit een aantal koorleden, stelt in overleg met de pastor de diensten samen.
Gerepeteerd wordt op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het Mattheüshûs. Gemiddeld eens per maand wordt medewerking verleend aan een kerkdienst.
Chaverim heeft 38 leden. Nieuwe leden, vooral heren, zijn echter van harte welkom. Voor informatie kun je contact opnemen met de voorzitter of secretaris.

voorzitter dhr. B. Agricola  0513-413915
secretaris mevr. A. Yedema  0513-413083
dirigent dhr.. P. Smedinga
pianist dhr. L. Smits

Cantare
cantare

Sinds september 2015 is er een nieuw koor in onze parochie: CANTARE. Pastor Lucas Foekema en Obe Bruinsma kwamen met het plan een nieuw koor te starten. Sindsdien zingen we met veel plezier elke dinsdagavond met elkaar.
Tot en met juni repeteren we in de kapel van het St. Theresiahuis. M.i.v. het nieuwe seizoen gaan we zingen, ook op dinsdagavond, in de grote zaal van het Mattheüshûs.
Tot op heden hebben we een aantal keren gezongen tijdens vieringen in Joure en St. Nicolaasga.

Ons koor heeft nu 13 leden. We zouden graag alten, tenoren en bassen aan ons koor toevoegen. Dus als je denkt: dat lijkt me wel wat… meld je dan aan bij cantarejoure@gmail.com

Cantor / dirigent: Obe Bruinsma.

Organist / Pianist: Henk H. Veldhuizen.

logo cantare

Kinderkoor de Mattheüszangertjes

Dit kinderkoor is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar tot ongeveer 12 jaar. Elke dinsdagmiddag wordt op de Mattheüsschool gerepeteerd van 14.45 uur tot 15.30 uur.
Mevr. I. Hütten zorgt voor de muzikale leiding terwijl een bestuur van circa 8 personen de dagelijkse zaken regelt, en de liturgie samenstelt, in samenwerking met de voorgangers. Het koor verzorgt gemiddeld eens per zes weken een viering.

voorzitster mevr. W. Hooghiemstra
ledenadministratie mevr. D. v.d. Hoek
dirigent dhr. Marco Rijpma
pianist vacature