Koren

Gemengd koor St. Caecilia

Een koor voor dames en heren dat het grootste deel van onze liturgievieringen ondersteunt en opluistert. Het koor repeteert op de donderdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur,  gewoonlijk in het Mattheüshûs. Op het repertoire staat vooral klassieke kerkmuziek, maar ook moderne componisten worden niet geschuwd. De dirigent/organist is dhr. J.S. Wuite.
Het koor assisteert veel weekenden bij de Eucharistievieringen en bij de Woord- en Communievieringen. Van veel waarde is ook de muzikale begeleiding bij uitvaarten en trouwdiensten.
contactpersoon: Dhr. G. Oud

Chaverim koor

foto Chaverim 2016 1

Het R.K. koor Chaverim is een gemengd koor. In 1984 zijn zij begonnen als jongerenkoor, maar inmiddels is het een middenkoor. Het repertoire is passend bij dit type koor.

Chaverim heeft sinds de oprichting tot half april 2016 onder leiding gestaan van Inno van den Berg. Hierna heeft Leon Smits enige tijd de leiding gehad over zowel het koor als het combo.
Per juni 2020 is Luuk de Vries aangesteld als dirigent van Chaverim.
Het koor wordt begeleid door pianist en dwarsfluitiste.

Een klein bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken. Een liturgiecommissie, bestaande uit een aantal koorleden, stelt in overleg met de pastor de diensten samen.
Gerepeteerd wordt op maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur in het Mattheüshûs. Gemiddeld eens per maand wordt medewerking verleend aan een kerkdienst.
Chaverim heeft 30 leden. Nieuwe leden, vooral heren, zijn echter van harte welkom. Voor informatie kun je contact opnemen met de voorzitter of secretaris.

 

voorzitter Bauke Agricola  0513-413915
secretaris Annie Yedema  0513-413083
penningmeester Jaap Jager
dirigent Luuk de Vries
pianist Jan Liere
dwarsfluitiste  Vivian Brattinga

Kinderkoor

Momenteel is er geen vast kinderkoor. Bij een gezinsviering is er wel een ad hoc kinderkoor van kinderen van de St. Mattheusschool.