Winterwerk

 

Links naar diverse documentatie

Winterwerk 2023.2024
Winterwerk 2023.2024.Zondag lezingen
Winterwerk boekbespreking

De kracht van zorg voor elkaar

Ubi caritas et amor
Ubi caritas et amor

 

Samenleving begint met zorg. Iedereen heeft zorg nodig. Zonder zorg worden kinderen niet groot, zieken niet beter en houden gemeenschappen geen stand. Liefde is de basis van zorg en zorg is een belangrijke bron van betekenis. Er is niets zo essentieel, zo fundamenteel als zorg.Waar komt die behoefte vandaan om voor elkaar te zorgen? Daarop zijn vele antwoorden mogelijk. Een is te vinden binnen het katholiek sociaal denken. Mensen zijn naar katholieke overtuiging van nature sociaal en gericht op zorg voor elkaar.In deze studieavond zal lekendominicaan Dominicus Kamsma (1) ingaan op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en hoe we vanuit katholiek denken betekenis kunnen geven aan de zorg voor onze naaste. Misschien is het mooiste wat mensen elkaar kunnen geven wel het besef dat zij van betekenis zijn voor het geluk van anderen, en dat door God gegeven is.

(1) Dominicus Kamsma is lekendominicaan en directeur van de Academie Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool.

donderdag 25-01-2024
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Mattheushûs Joure

Inleider: Dominicus Kamsma is lekendominicaan en directeur van de Academie Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool. En kenner van het katholiek sociaal denken en samenlevingsvraagstukken.

Contact persoon: Obe Bruinsma

Titus Brandsma lezing 15 mei 2024Titus Brandsma

Titus Brandsma is een RK heilige en was een Nederlandse karmelietenpater, hoogleraar en publicist uit Friesland. Brandsma was specialist in middeleeuwse mystiek (o.a. Moderne Devotie en Navolging van Thomas a Kempis) en zelf mysticus.
Als sterk maatschappelijk betrokken priester nam hij initiatieven op het gebied van de katholieke emancipatie, het onderwijs en de journalistiek. Hij waarschuwde al vroeg in de dertiger jaren voor het nazisme. Hij verzette zich tegen het verwijderen van joodse leerlingen tijdens de bezetting en was in 1941 architect en organisator van het verbod voor de katholieke kranten/bladen om NSB advertenties te plaatsen. Hij werd gearresteerd en kwam om in een nazi-kamp.
Titus Brandsma was mede oprichter van milieu en cultuur organisaties en al heel vroeg politiek actief tegen het nazisme. Dus levend in het heden en vooruitziend in de toekomst. En toch vond hij inspiratie de in Moderne Devotie met onder andere Thoma a Kempis. U bent van harte welkom bij de lezing over deze bijzondere man die graag in Fryslân kwam, en veel heeft betekend voor het Katholyk Fryslân en cultuur, oprichter fan Roomsk Frysk bûn. Het belooft een boeiende avond te worden. U bent van harte welkom.

Wanneer: 15 mei 2024
Plaats: Mattheushûs
Aanvang : 20.00 uur
Inleiding: Pastor John de Zwart, priester
Contactpersoon: Obe Bruinsma    06-42304476

Boekbespreking: Bidden in de nacht

Voor wie werken, waken en wenen
De schrijfster, Tish Warren, is priester in de Anglicaanse kerk. Ze belandde hevig bloedend vanwege een miskraam in het ziekenhuis en moest geopereerd worden. In de chaos en de pijn van haar ‘gebroken hart’ wilde ze de completen bidden. De completen vormen het laatste getijdengebed van de dag. Ze koos voor dit gebed omdat ze zelf geen woorden had, maar sterk de behoefte had aan kracht en de geruststelling van Gods goedheid. Een jaar lang kon ze niet bidden door alles wat ze in haar privéleven meegemaakt had. Ze wist niet goed hoe ze God kon vertrouwen. Het is de vraag naar waar God is in het lijden. Eén gebed in het bijzonder, aan het einde van de completen, is ze erg van gaan houden omdat het al haar ‘verlangen, pijn en hoop’ bevat. Dit gebed voor wie werken, waken en wenen, een prachtig gebed, werkt ze stap voor stap uit in dit boek. Ze schrijft: Dit boek is een meditatie over dit liefde gebed. Het gaat over hoe je de weg van het geloof blijft bewandelen zonder het duister te ontkennen. In vijf bijeenkomsten willen we dit boek bespreken. Leest u mee?
De bijeenkomsten gaan door bij een groep van minimaal 6 deelnemers. Wanneer er meer dan 10 aanmeldingen zijn wordt een tweede groep gevormd.
Voor meer info zie link Winterwerk boekbespreking

Gespreksgroep lezingen van de zondag.

Iedere maand op een dinsdagmorgen is er een gespreksgroep onder leiding van pastor Annie rond de lezingen van de eerstvolgende zondagsviering. Aan de hand van de verhalen uit de bijbel spreken we over de dingen die het bij ons oproept en wat de lezingen ons willen vertellen vandaag de dag in onze tijd. U bent van harte welkom. De bijeenkomsten zijn in het Mattheushûs
van 9.30 uur tot ongeveer 11.00 uur.

Data: 2023, dinsdagen: 10 oktober, 14 november, 12 december. 2024: 9 januari, 13 februari, 12 maart, 16 april, 14 mei.

Wanneer u zich aanmeldt bij pastor Annie, dan krijgt u van te voren de teksten zodat u ze alvast kunt doorlezen. Data zijn ook opgenomen in de Agenda

 

Ontmoetingsmaaltijd ’t Kerkplein

High angle portrait of unrecognizable modern couple setting dinner table while waiting for guests in sunlit dining room at home, focus on delicious dishes being served, copy space

Op diverse vrijdagavonden bent u van harte welkom in het Mattheüshûs om met elkaar te eten en van gedachte te wisselen over alles wat ons bezig houdt. De maaltijd is ook in het evangelie een kernmoment. Een moment van ontmoeting. Denk aan de maaltijd die Jezus hield met zovelen ergens op een berg en ze aan 5 broden en 2 vissen genoeg hadden. Je kunt je zo voorstellen dat mensen niet alleen het eten deelden maar ook hun hoop, hun vriendschap, hun geloof.  En dat is belangrijk in deze tijd. Op deze avonden reiken we U graag een thema aan om over te praten.  Er is een (kort) liturgisch moment  met een lied, een verhaal en gebed. De kosten in verband met het eten zijn € 5,00 per persoon, het is de bedoeling dat we beurtelings de eenvoudige maaltijd verzorgen, (laat je je daar niet door afschrikken als dat, om wat voor reden dan ook niet mogelijk is). U bent van harte welkom op een ontmoetingsmaaltijd (max +/-15 personen) en als het U smaakt, kom dan gerust nog een keer langs maar…….laat u/je het even weten. De verschillende data zijn te vinden in de agenda.

gastvrouw/gastheer: Ida Bouwhuis-Minnema en Obe Bruinsma

 

Oecumenisch avondgebed

Sinds Advent 1988 is er iedere week in de RK H. Mattheüs in Joure op woensdagavond om 19.00 uur het Avondgebed, uitgaande van de Raad van Kerken. Tijdens het avondgebed zijn we samen stil en bidden voor een actueel onderwerp in deze wereld van vandaag. Soms heb je het gevoel, dat er veel dingen in deze wereld gebeuren waar je geen grip op hebt, maar die je wel raken: oorlogen, hongersnood, plotselinge rampen, vluchtelingen. Je voelt je onmachtig en hebt de neiging het van je af te zetten: ik kan er niets aan doen. Maar we kennen een God, die heeft gezegd: “Ik zal er zijn”. Tot die God kunnen we bidden en vragen om ook in de actualiteit aanwezig te zijn, mensen bij te staan, troost te geven op welke wijze dan ook. Zo willen we samenkomen, met alle mensen van goede wil die met elkaar om vrede en gerechtigheid bidden. De gebedsdienst begint na het slaan van de klok van zeven uur ’s van de Hobbe van Baerdt Tsjerke avonds met een welkom, een lezing, gezamenlijk bidden en zingen, het aansteken van kaarsen. Het avondgebed duurt niet lang, ongeveer 25 minuten trekken we er voor uit.

Iedere woensdagavond in de RK H. Mattheüs 19.00 uur
(ingang kleine deur naast de toren).