Actueel

Ontmoetingsochtend 9 juni 2024

Voor de tweede keer in het bestaan van ontmoetingsbijeenkomsten heeft het Chaverimkoor de ontmoetingsochtend voor haar rekening genomen. Het thema van deze ochtend was VAKANTIE & BEZINNING. Nadat een ieder bij binnenkomst een bakje koffie / thee kreeg aangeboden werden de aanwezigen welkom geheten . Hermen ten Wolde gaf een korte toelichting op het thema waar de voorbereidingsgroep voor gekozen had. Na het lied ‘Waar liefde mensen samenvoegt’ werd een verhaal voorgelezen van de hand van Leo Fijen ‘Reis van je hoofd naar je hart. Na het verhaal zong het Chaverimkoor het lied ‘You raise me up’ waarna de pauze volgde en de aanwezigen met elkaar van gedachten konden wisselen. Na de pauze kwam het lied ‘Deze woorden’ waarna Bauke Agricola het verhaal ‘God ontmoeten’ voordroeg; een jongen die God wilde ontmoeten, zijn rugzak inpakte en onderweg ging. Onderweg kwam hij een oude man tegen, ging naast hem zitten en bood hem wat vruchtensap en een koekje aan. De oude man glimlachte en ook de jongen werd blij van binnen. Nadat de jongen besloot om terug naar huis te gaan en slechts een paar stappen had gedaan liep hij terug naar de oude man en gaf hem een knuffel. De oude man gaf hem de grootste glimlach ooit. Thuisgekomen verbaasde zijn moeder zich over de blijde zoon. De zoon zei ‘ik heb met God geluncht en ook de mooiste glimlach ooit gezien’. Ondertussen kwam de oude man ook thuis; vol blijdschap. De zoon vroeg ‘papa, wat heeft u vandaag gedaan, dat u zo blij bent’. De vader antwoordde ‘Ik zat vandaag koekjes te eten met God in het park’. En voordat de jongen iets kon zeggen voegde de vader er aan toe ‘Weet je? Hij is veel jonger dan ik had verwacht’. Na dit verhaal droeg Jelly Romkes een gedicht voor ‘De stilte is uw huis’ dat we, na een kort stiltemoment, nogmaals met zijn allen voordroegen. Tot slot droeg Annie Ydema het gedicht voor ‘Achter de horizon” waarna de afsluiting, in ieder geval voor Annie de Jonge, een verrassing was. Annie werd een bos bloemen aangeboden omdat ze maarliefst 40 jaar lid van het Chaverim koor is; terwijl dat feit onlangs gevierd werd met andere koorleden vertoefde Annie toen in het buitenland. Na het zingen van het slotlied ‘Over de horizon’ werd een ieder nog een fijne zondag toegewenst. De volgende bijeenkomst zal worden gehouden op zondag 21 juli; ook dan bent u weer van harte welkom. Anne – Marie Smit en Ida Bouwhuis zullen deze bijeenkomst voorbereiden.

collageOntmoetingsochtend 9 juni 2024

De ontmoetingsochtend van 9 juni a.s wordt verzorgd door het Chaverimkoor. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. Het belooft een mooie bijeenkomst te worden. Aanvang 10.00 uur in het Mattheüshûs.Chaverim 1Klusmorgen 1 juni 2024 groot succes!

Op initiatief van de locatieraad werd op 1 juni een klusmorgen georganiseerd; een activiteit die plaatsvond in de pastorietuin. Waar de tuinploeg, die al vele jaren elke woensdagmorgen de tuin onderhoudt, niet aan toe komt kon nu door een groep van 16 vrijwilligers aangepakt worden.En het uiteindelijke resultaat van vier uren werk mocht er zijn; het plein voor de kerk en het voorste gedeelte van de tuin ligt er weer pico bello bij. Vanaf half negen waren de eerste helpers aan het werk. Toen om negen uur de ‘crew’ compleet was werd de groep welkom geheten door Nienke Roukema, lid van de locatieraad, om vervolgens het stokje over te geven aan Douwe Zwaga, lid van de tuinploeg. Het meeste werk dat plaatsvond werd op de knieën uitgevoerd. Sommigen hadden reeds van huis knielappen meegenomen.  Al gauw bleek er behoefte te zijn aan meer kniebeschermers. De knielkussentjes uit de kerk brachten uitkomst. Rond tien uur  genoot de ploeg van een heerlijk bakje koffie met gebak. Zelfs de allerjongsten lieten het gebak zich goed smaken. Rond de klok van twaalf uur was het tijd om nog een keer op de foto te komen en konden we terugzien op een geweldige morgen; niet alleen omdat de tuin er weer prachtig bij lag maar vooral omdat deze morgen helemaal beantwoordde aan de verwachting die de locatie-raad met een dergelijke activiteit heeft; het samenbrengen van mensen om in een ontspannen sfeer iets voor ons allen te betekenen. En dat is meer dan geslaagd.

collage klein28 mei 2024 Concert Lemster Mannenkoor

Op dinsdagavond 28 mei j.l. heeft het  Lemster mannenkoor hun slotconcert in onze kerk gegeven. In de zeer goed gevulde kerk werden prachtige liederen ten gehore gebracht. De aanwezigen hebben van deze avond genoten.collage Lemster Mannenkoor kleinGoede bijeenkomst contactpersonen werkgroepen/locatieraad

Op dinsdag 14 mei j.l. was er een bijeenkomst van de contactpersonen van de diverse werkgroepen en koren, samen met de locatieraad. Met elkaar werd er terug gekeken naar alle dingen die in de afgelopen periode zijn gebeurd, werd er nagedacht over wat beter kan en over de toekomst van onze parochie. Hoewel de foto dit niet helemaal toont, was er een goede bezetting en waren alle groepen vertegenwoordigd. Het was, om met de woorden van Douwe Zwaga te spreken, een “puike” avond.

20240514_2041252e Ontmoetingsdag goed ontvangen

collage

Op zondag 28 april vond in het Mattheus Hus de 2e ontmoetingsbijeenkomst plaats. Samen met coördinator (Margo de Wolff) wist Douwe Zwaga gestalte te geven aan dit gebeuren. Het thema waarvoor gekozen werd was ‘ACHTEROM KIJKEN; VOORUIT BLIKKEN’. Na de opening waar een ieder welkom werd geheten en waar ingegaan werd op de bedoeling van de ontmoetingsbijeenkomsten die georganiseerd worden, zongen we samen het Mattheuslied (melodie ‘Gij zijt in glans verschenen’). Een lied ter ere van Mattheus, onze schutspatroon.
Bij de uitleg over de bedoeling van ontmoetingsbijeenkomsten werd door Douwe gebruik gemaakt van de wekelijkse uitgave van ‘Gods woord op zondag’. Een citaat uit de overweging …  “Verbondenheid is een kernwoord in het evangelie van vandaag. In onze dagelijkse taal spreken we eerder van saamhorigheid of solidariteit. In het dagelijks leven, ook buiten de kerk, is het gevoel van betrokkenheid op elkaar van groot belang voor een vruchtbare samenwerking op tal van terreinen’. Vervolgens werd terug gekeken op hoe we met elkaar de paasperiode ervaren hadden. Ervaringenwerden met elkaar gedeeld; de herinneringen aan hoe het vroeger was en hoe het nu ervaren werd verschilden. Belangrijk was dat een ieder met open vizier zijn / haar verhaal vertelde. En toen was er koffie / thee. Na de pauze blikten we vooruit op de meimaand; de maand van Maria. Omdat er heel wat mensen aanwezig waren die wel eens over Lourdes hadden gehoord en/of zelf een reis naar Lourdes hadden gemaakt, werden met gemak persoonlijke ervaringen uitgewisseld. Na die verhalen hebben we allemaal een kaarsje ontstoken bij Maria waarna we gezamenlijk een gedicht voor Maria uitspraken. (voor tekst zie onderaan bericht) Tot slot zongen we nogmaals het lied ter ere van de H. Mattheus, dat van Eibergen aangepast had voor Joure. Een ieder werd hartelijk bedankt voor zijn / haar aanwezigheid waarop Margo de Wolff de volgende ontmoetingsbijeenkomsten aankondigde (9 juni en 21 juli) en de aanwezigen opriep om suggesties met betrekking tot degelijke bijeenkomsten aan haar door te geven. Met dank aan alle aanwezigen en met een positief gevoel werd de tweede ontmoetingsbijeenkomst afgesloten.

 

Maria

Stil en onopvallend,
bescheiden op de achtergrond,
een beetje vergeten,
vind je haar toch overal terug. in
kerken en kapellen,
op hoeken van straten
verkleurd door regen en wind,
oud of modern van vorm:
Maria, de vrouw zo menselijk nabij.
een jonge vrouw uit Galilea
met een leven, getekend
door het lijden van haar zoon.
Moeder van een kind
anders dan andere,
dat van kleins af
zijn eigen weg ging.
Ze leerde het aanvaarden
met het zwaard in haar hart.
Zij stond onder het kruis
van haar eigen zoon.

Op dat moment was er
van mannen en leerlingen
geen sprake meer:
ze waren er allemaal vandoor.
Ze kon aanvaarden omdat ze zich
door God aanvaard wist.
God had naar haar omgezien.
Nu durft men nauwelijks nog over haar spreken.
Ze lijkt in haar eenvoud niet meer in onze tijd te passen.
En toch blijft haar leven van pijn en diep geloof
een uitnodiging tot inzet en inkeer.
Bedankt Maria dat je “ja” hebt gezegd
terwijl je voelde
dat er veel van je werd gevraagd.
Wij vragen je: help ons ook “ja” te zeggen
want jouw verhaal is ons verhaal
omdat ook wij in het kleine leven
van elke dag de wereld mogen
en moeten verlichten
in naam van Uw kind Jezus, aangestoken door
Gods zegen en Geest

 Dames KVG bedankt!

De locatieraad dankt de dames van het bestuur van het KVG voor hun geweldige inzet gedurende vele jaren en werden daarvoor even “in de bloemetjes” gezet.

KVG damesJubileumviering Chaverim 40 jaar

Collage Chaverim 2 Collage Chaverim 1Zondag 21 april werd er in een mooie dienst gevierd dat het Chaverim koor al 40 jaar actief was en is. Na afloop werden er nog mooie woorden gesproken hierover en werden een viertal leden die al van vanaf het eerste uur lid zijn, even in het zonnetje gezet.
Pastor Annie bedankte het koor ook heel hartelijk voor de verleende diensten en benoemde dat het koor inmiddels honderden diensten had begeleid en mee voorbereid. Na afloop van de viering ging het feestje nog even door onder het genot van een kopje koffie, gebak en een lekker glaasje.
Mooie viering om op terug te zien, hierboven een impressie van de viering.
Nog wat meer info over het Chaverimkoor vindt u hier