Actueel

Aanmelden voor de MijnRKK app

Via dit formulier kunt u uw belangestelling tonen voor het gebruik van de MijnRKK app van de H. Christoffel Parochie. Dit formulier wordt na afronding naar het algemeen secretariaat gestuurd zodat u wordt toegevoegd aan het ledenbestend van de app.

Via deze link kunt u uzelf aanmelden!Mededeling over aanmelding betreffende vieringen met ingang van zaterdag  17 oktober

 Beste parochianen,

 

De bisschoppen hebben de afgelopen week meerdere keren overleg gehad met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober

aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van Covid-19 voor de volksgezondheid.

Daarom mogen we met ingang van zaterdag 17 oktober met maximaal 30 personen vieren

(koster, lector, misdienaars, dirigent/organist en koorzangers niet meegerekend).

 

Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen

van de H. Communie wordt afgedaan.

 

De bisschoppen blijven in overleg met de minister, ook komende week.

Mochten de maatregelen veranderen, dan brengen we u op de hoogte.

 

Aanmelden

 

Om te voorkomen dat u voor niets naar de kerk komt omdat er al 30 mensen binnen zijn, wordt u verzocht om een plaats te reserveren in de kerk.

Dat moet dus ook al voor komende zaterdag 17 oktober  (en zonder tegenbericht voor iedere zondag opnieuw).

 

U kunt zich uitsluitend telefonisch aanmelden op telefoonnummer: 412757

Alleen op dinsdag- en woensdagochtend  van 9.00  tot 11.30 uur.

of via E-mail: locatiejoure@dechristoffel.nl

 

 R.K. Toerusting en Vorming ’t Kerkplein’

 

bijgewerkt op: 12-10-2020

bijbel

Gespreksgroep, lezingen van de zondag.
Door: pastor Annie Schothorst Vos.|
Tijd: 1e dinsdag van de maand  13 okt;  3 nov;  1 dec en  5 jan; 2 febr.; 2 mrt; 6 apr en 4mei om 9:30 uur. Plaats: Mattheushûs.
Op de eerste dinsdagmorgen van de maand is er gespreksgroep rond de lezingen van de zondagsvieringen. Aan de hand van de verhalen uit de bijbel spreken we over de dingen waar wij mee bezig zijn, wat ons hoop geeft of waar we vragen over hebben.
De gespreksgroep is in het Mattheushûs van de Katholieke kerk.
Van half 10 tot plusminus 11.00 uur.
U bent van harte welkom.

 

oikomene
 Sinds Advent 1988 is er iedere week in de RK H. Mattheüs (ingang kleine deur naast de toren).in Joure op woensdagavond om 19.00 uur het Avondgebed, uitgaande van de Raad van Kerken.

Tijdens het avondgebed zijn we samen stil en bidden voor een actueel onderwerp in deze wereld van vandaag.
Soms heb je het gevoel, dat er veel dingen in deze wereld gebeuren waar je geen grip op hebt, maar die je wel raken: oorlogen, hongersnood, plotselinge rampen, vluchtelingen. Je voelt je onmachtig en hebt de neiging het van je af te zetten: ik kan er niets aan doen. Maar we kennen een God, die heeft gezegd: “Ik zal er zijn”. Tot die God kunnen we bidden en vragen om ook in de actualiteit aanwezig te zijn, mensen bij te staan, troost te geven op welke wijze dan ook.

Zo willen we samenkomen, met alle mensen van goede wil die met elkaar om vrede en gerechtigheid bidden.

De gebedsdienst begint na het slaan van de klok van zeven uur ’s van de Hobbe van Baerdt met een welkom, een lezing, gezamenlijk bidden en zingen, het aansteken van kaarsen.

Het avondgebed duurt niet lang, ongeveer 25 minuten trekken we er voor uit.

icoon

Taizégebed meemaken?

 De vieringen zijn in de typische stijl en met de liederen van Taizé, en staat open voor jong en oud. Tijdens het Taizégebed is er ruimte voor stilte en bidden we voor een actueel onderwerp in de wereld van vandaag.Op woensdagavond 22 april 19.00 uur Taizé gebed in de RK-kerk H. Mattheus, ingang Mattheushûs. Lector (nog niet bekend).

Op woensdagavond 22 mei  2020, 19.00 uur Taizé gebed in de RK-kerk H. Mattheus, ingang Mattheushûs. Lector pastor John de Zwart.

Natuurlijk hopen we daar 4 stemmig te zingen (bekende liederen), en Sjongers van Cantare zullen ons daarin ondersteunen. Wilt u meezingen dan vragen we u 18.30 uur aanwezig te zijn.

De viering duurt ongeveer 30 -35 minuten.

Zoalang de Corona mogelijkheden dat toe laten.

 

 

Wat vieren we in de Goede Week en de Paastijd