Informatief

ALGEMENE INFORMATIE

Pastor: A. Schothorst-Vos
Telefoon: 0513-419566
Mobiel: 06-19519135
B.g.g. s.v.p. het antwoordapparaat inspreken.
e-mail:  pastorannieschothorst@gmail.com
.

Ons secretariaat is gevestigd in het Mattheushûs aan de Midstraat 110, 8501 AV Joure.
Geopend van dinsdag en woensdag  van 9.30 tot 11.00 uur.
Telefoon: 0513-412757 e-mail: locatiejoure@dechristoffel.nl

Zieken

Langdurig zieken of ziekenhuisopname kunt u doorgeven aan:
Pastor Annie Schothorst   Tel.nr.: 0513-419566/06-19519135 of aan:
Marion Drijver    Tel.nr.: 0513-412172/06-44864213

De Kerk

Onze kerk dateert uit 1953, gewijd in de maand juli van dat jaar.  Het orgel dateert uit 1912 maar is in mei 2011 vervangen door een nieuw orgel in de westelijke zijbeuk. Dit orgel is gebouwd door de gebroeders Van Vulpen uit Utrecht. De toren van de kerk werd gebouwd in 1867 is blijven staan toen het kerkgebouw in 1952-1953 werd herbouwd.

Open Kerk

Iedere dag, van maandag t/m zaterdag is onze kerk open voor gebed/meditatie en is er de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken bij Maria.

Kerkdiensten

H. Mattheuskerk: zie parochieblad.

Bijzondere diensten

In ons vicariaat is in de tachtiger jaren afgesproken dat tijdens de weekenden geen ‘bijzondere’ diensten gehouden kunnen worden, zoals huwelijksjubilea. De reden hiervan is het tekort aan pastores. Wel is het mogelijk om zich voor de viering van een jubileum aan te sluiten bij de ‘gewone’ weekendvieringen, of doordeweeks een jubileumviering te houden. Hiervoor kunt u contact op nemen met:
Pastor Annie Schothorst-Vos   06-19519135/0513-412172  pastorannieschothorst@gmail.com

Huwelijk / Doopplechtigheid / Ziekenzalving

contact: Pastor John de Zwart, Tel: 06 53625493.

Uitvaart

Het verlies van een naaste betekent vaak een lange tijd van rouw. In onze geloofsgemeenschap proberen wij veel aandacht en zorg te geven aan het laatste dat we voor een overledene kunnen doen; een plechtige uitvaartdienst. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met
pastor Annie Schothorst 06-19519135/0513-412172 .
U kunt desgewenst ook aan de uitvaartondernemer vragen die contacten voor u te leggen. De uitvaart is in principe een Woord-en gebedsviering, aanvang 10.30 uur. Verdere informatie over de uitvaartdiensten kunt u vinden op https://dechristoffel.nl/pastores/sacramenten

Ringleiding (Kerk)

Rondom de eerste negen banken, links vooraan in de kerk, is een zogeheten ‘ringleiding’ aangebracht.
Ook de Mattheuszaal is voorzien van ringleiding.

Toegang tot de kerk voor mindervaliden

Het Mattheushûs is goed toegankelijk voor rolstoelen, scootmobiel en rollators. Tevens is de Mattheuszaal voorzien van WIFI en ringleiding.
Het parochiecentrum beschikt over een invalidentoilet.

Intenties

kunt u aanvragen via het email adres: locatiejoure@dechristoffel.nl  Ook kunt u intenties inleveren in de brievenbus van het Mattheushûs.
Betaling uitsluitend via bankrekeningnr: NL 73 RABO 0124700195

Hulpverlening

Eind 2009 is het initiatief genomen om een werkgroep reanimatie en 1e hulp bij calamiteiten in het leven te roepen. Deze groep heeft een reanimatiecursus gevolgd en geleerd een AED te bedienen. Een AED (automatische externe defibrillator) is een hulpmiddel bij reanimatie. Ook heeft deze groep een scholingsbijeenkomst bijgewoond over medische problemen die zich kunnen voordoen tijdens een viering. Tijdens elke viering zitten twee vrijwilligers in de kerk. Mochten zich incidenten voordoen dan kunt u hen waarschuwen. De AED hangt in het Mattheushûs naast het secretariaat. Jaarlijks vindt er bijscholing plaats.
Contactpersoon: Nienke Roukema

Hulp bij vervoer

Parochianen die slecht ter been zijn maar toch graag eens voor een weekenddienst naar de kerk willen gaan, kunnen een beroep doen op de collectanten die voor betreffende diensten in het parochieblad zijn ingeroosterd. Hun telefoonnummers staan erbij vermeld.