“Mogen wij ons even voorstellen?”

Iedere maand stelt een werkgroep zich aan u voor:

 Mei/Juni  2024  Bloemengroep Flora pro Deo

Wij zijn een groep van negen vrijwilligers die weer onderverdeeld in drie aparte groepjes. Afwisselend zijn er iedere maand 2 of 3 dames die wekelijks op donderdagochtenden het altaar in de kerk voorzien van vers boeket bloemen.
Ook voor de Mariakapel zorgen we elke week voor verse bloemen. In geval van een uitvaartdienst van een parochiaan kan de familie van de overledene aangeven welke wensen er zijn betreffende de soort bloem en de kleur ervan tijdens de dienst in de kerk. Wij komen dan tegemoet aan de wensen. Het verzorgen van de bloemen in de kerk bij hoogtijdagen is elke keer weer een uitdaging om weer een sfeer te bedenken die bij het betreffende feest hoort. Daaraan voorafgaande hebben we altijd een gezamenlijke vergadering om dat te bespreken. Wij geven de pen door aan de schoonmaakgroep van het Mattheüshûs

collage

 

 

April  2024   RK koor Chaverim

Graag wil ik u wat vertellen over Chaverim, zoals wij ons koor meestal kortweg noemen. Dit jaar bestaat Chaverim 40 jaar! In 1984 was er een enthousiast groepje jonge parochianen die het initiatief hebben genomen een jongerenkoor op te richten. Het koor bestond toen uit
10 leden. De dirigent was Inno van den Berg uit Lemmer. Jonge mensen die het is gelukt door hun enthousiaste en goed in het gehoor liggende muziek nieuwe koorleden aan te trekken. Op het hoogtepunt had Chaverim 40 leden. Het koor heeft meer dan 30 jaar onder
leiding gestaan van Inno. Jannie Oud was destijds onze pianiste. Later opgevolgd door LeonSmits. Chaverim had de luxe dat het jarenlang werd begeleid door een combo: pianist LeonSmits, dwarsfluitiste Vivian Holtrop die nog steeds ons koor begeleidt en drummer Henk
Draaijer. Ook een aantal jaren aangevuld met een gitarist(e). Na een aantal jaren was de naam “jongerenkoor” niet meer toepasselijk gezien de gemiddelde leeftijd van de koorleden. Door hen is toen uit alle suggesties gekozen voor de naam “Chaverim” wat “vrienden”
betekent. Zo proberen wij ook met elkaar om te gaan en ik denk dat dat over het algemeen heel goed lukt. De jaren onder leiding van Inno waren prachtige jaren. We hebben hele mooie dingen beleefd: optredens in Bowlingcentrum ’t Haske, De Oerdracht, onze eigen kerk,
park Heremastate en in andere parochies. We hebben veel gelachen o.a. tijdens de leuke uitjes. Hoogtepunt was hierbij de reis naar Rome waar we in de Friezenkerk hebben gezongen. In de St. Pieterkerk hebben we Us Heit gezongen. Prachtig! Iets om nooit te vergeten.
Maar er waren ook verdrietige tijden. Koorleden die kwamen te overlijden. Zo hebben we bij een koorlid kerstliederen gezongen in de hospice waar hij op dat moment als enige verbleef. We zongen met een brok in de keel en de tranen liepen over onze wangen, maar wat was het
fijn dat we dit konden en mochten doen. Toen kwam er een tijd van afscheid nemen. Na meer dan 32 jaar gaf Inno in 2016 te kennen te willen stoppen met dirigeren. Een groot verlies voor ons koor. Nadat hij ons een half jaar uit de brand had geholpen gaf ook onze toenmalige
pianist Leon Smits aan te willen stoppen. Ook Henk, onze drummer, stopte er mee. We verloren weer twee trouwe leden. Na een paar moeilijke jaren slaagden we erin een goede opvolger van zowel dirigent als pianist te vinden in de persoon van Luuk de Vries, dirigent
en Jan van Liere, pianist. We zingen weer met veel plezier mooie moderne en goed in het gehoor liggende muziek. Ongeveer 1x per maand zingen we tijdens de viering in Joure. Maar we staan er ook voor open om in andere parochies te zingen.
Inmiddels hebben zich nieuwe koorleden bij ons aangesloten, zodat ons koor nu 30 leden heeft. Maar er kunnen natuurlijk altijd nieuwe leden bij. Je bent van harte welkom om het tijdens een repetitie een keer te proberen.
We repeteren op maandagavond in het Mattheüshûs van 19.30 u tot 21.30 u.

Chaverim 1 Chaverim

Ik geeft de pen door aan de Bloemengroep

Maart 2024      Werkgroep Steunpunt

We hebben de pen doorgekregen van de werkgroep AED. Daarom willen we u bij deze gelegenheid graag iets vertellen over onze werkgroep. Sinds 1990 is onze werkgroep werkzaam in de parochie. Destijds heeft zuster Willemien van Doore deze werkgroep opgericht. Haar hart lag bij de nabestaanden van de overledenen. De leden van de werkgroep willen rouwenden bijstaan door het brengen van bezoeken. Verdriet kan niet worden weggenomen, maar verdriet wordt draaglijker als je naast iemand gaat staan met een open hart en een open oor.
Erkennen dat verdriet er is en er zijn zonder al te veel woorden. Als er een parochiaan is overleden wordt er een schriftelijke condoleance verstuurd. Wanneer er een partner
achterblijft wordt de rouwende bezocht door iemand van de werkgroep. Een vervolg bezoek wordt gebracht als mensen een bezoek op prijs stellen. Het ‘gedachteniskruisje’ met naam, geboortedatum en datum van overlijden wordt bij het begin van de afscheidsdienst op de kist gelegd. Voor een kruisje wordt gezorgd als er sprake is van een kerkelijke uitvaart vanuit onze kerk of crematorium. Bij een kerkelijke uitvaart is een van de pastores betrokken. Na de uitvaartdienst hangt het kruisje een jaar lang achter in de kerk. Na 1 jaar brengt de werkgroep het
‘kruisje’ bij de nabestaanden. De werkgroep gaat 1 keer per jaar naar een avond Omzien naar elkaar/verliesverwerking voor de parochies Zuidwest Friesland en de Noordoostpolder. Ook is er jaarlijks een thema-avond voor de bezoekersgroepen van de Heilige Christoffelparochie. De Allerzielenviering wordt door de werkgroep voorbereid in samenspraak met de pastor en de liturgiecommissie van de koren. De families van de overledenen krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de Allerzielenviering. Alle overledenen van het afgelopen jaar worden bij name genoemd tijdens de viering. Tevens wordt voor hen een kaars aangestoken. Alle aanwezigen kunnen een lichtje aansteken ter nagedachtenis aan hun dierbaren. Na afloop gaan we met elkaar naar het verlichte kerkhof. Het zijn mooie troostrijke vieringen. De werkgroep bestaat uit:
Marion Drijver
Diny van der Werf
Gerda Tadema
Nienke Roukema (coördinator)
Mochten er zaken zijn waarover u meer informatie wilt hebben of met ons in gesprek wilt gaan dan kunt u ons mailen: steunpuntrouwverwerking@gmail.com

kaarsje

Wij geven de pen door aan het Chaverimkoor.

 

 

Februari 2024     Deze maand is het de beurt aan de werkgroep AED

Er is gevraagd of we iets willen schrijven over onze werkgroep. Daarom vertellen we bij deze gelegenheid iets over het ontstaan van onze werkgroep en onze activiteiten. Eerste hulp bij calamiteiten en reanimatie tijdens vieringen. Vanaf december 2009 is onze werkgroep actief in onze kerk. Omdat er tijdens diensten altijd iets kan gebeuren is destijds het idee opgevat om een werkgroep op te richten. Vanaf toen zijn er tijdens elke kerkdienst twee vrijwilligers in de achterste bank aanwezig om te helpen bij medische incidenten. We noemen onze groep: de AED-groep. Een AED (ambulante externe defibrillator) is een hulpmiddel bij reanimatie. Bij een hartstilstand kan een AED van levensbelang zijn. Destijds heeft het kerkbestuur een AED aangeschaft. De AED hangt in het Mattheushus naast de kamer van onze pastor.Onze groep wordt jaarlijks geschoold. Er vindt een reanimatietraining plaats onder leiding van Jantje Tiemersma. Ook bespreken we tijdens scholingsavonden wat er zich zoal kan voordoen tijdens een dienst.Te denken valt aan een hartinfarct, beroerte, hypo bij diabetespatienten, epileptisch insult, flauwvallen etc. Onze groep is enthousiast en bereid om regelmatig een dienst te ‘draaien’. De laatste tijd zijn er door verschillende oorzaken een aantal leden gestopt. Zo moesten we helaas ook afscheid nemen van Fokje van der Meulen; zij was vanaf het eerste moment betrokken bij onze groep. Ook haar man Harm heeft een aantal jaren meegedaan als vrijwilliger. Indien u belangstelling hebt om mee te doen aan deze mooie taak dan kunt u dit melden bij de coördinator van de AEDgroep: Nienke Roukema.
U kunt Nienke bereiken via de email van de locatieraad: locatiejoure@dechristoffel.nl

An automated external defibrillator (AED).

We geven de pen door aan de werkgroep Steunpunt

 

Oktober 2023     Deze maand is het de beurt aan de werkgroep: Parochietuin

Deze werkgroep grijpt de kans, om iets over ons te vertellen, met beide handen aan. Een initiatief van de locatieraad dat we graag ondersteunen. En wij willen graag de spits afbijten.
Vanaf 2005 is deze groep (in het verleden vaak ‘hoveniers’ genoemd) actief in onze parochietuin. Elke woensdagmorgen treden we aan; we beginnen rond half negen, om tien uur is het koffiepauze en rond half twaalf gaat een ieder weer zijns weegs.
We zijn een hechte groep; vanaf 2005 met Gerard Hogeterp, Renze Potijk en Douwe Zwaga. In het verleden was ook Johan Melein een vaste kracht in deze groep. Vanaf 2015 heeft Tonny Terpstra onze gelederen versterkt. We kennen geen reglement van orde, we komen rond half negen in de parochie-tuin en beginnen meestal op het bankje in de tuin of, als het wat minder mooi weer is, op een stoeltje in de garage; we hebben dan zogenaamd werkoverleg. Dit overleg is meer voor de vorm dan dat het werkelijk nodig is. We hebben allemaal een sleutel van de garage zodat we door de week ook altijd werkzaamheden kunnen verrichten. We doen naast de gebruikelijke tuinactiviteiten ook van allerlei andere klussen; schoonmaken, onkruidbestrijding, containers aan de weg zetten, reparaties in de tuin verrichten, opruimen en dergelijke. Een ieder van ons heeft zo zijn eigen taak; schoffelen en snoeien kan Renze heel erg goed, de maaimachine is voor Douwe, Gerard bedient al het mechanisch materiaal zoals de heggenschaar, de strimmer, de bladblazer en het schoonmaken en het verrichten van ondersteunend werk is voor Tonny.Voor ons allen geldt dat we het fijn vinden om voor onze geloofsgemeenschap iets te doen en omdat we graag in de tuin werken is het voor ons ook niet een straf om wekelijks in de tuin te vertoeven. En wij vinden het prettig als de tuin en de omgeving er netjes bijligt. Van het pad, dat door de parochietuin loopt, wordt veelvuldig gebruik gemaakt; ’s morgens heel veel door ouders met schoolgaande kinderen en overdag vooral door bewoners vanuit de omgeving; vooral mensen van het Theresiahuis en De Haven vinden de parochietuin een fijne plek om te gebruiken.

Tuingroep3 Tuingroep4 Tuingroep2 Tuingroep1

We hebben met elkaar afgesproken dat we de pen door kunnen geven aan een volgende werkgroep. Wij geven de pen door aan de werkgroep STEUNPUNT via Nienke Roukema.