Geschiedenis

Geschiedenis van onze geloofsgemeenschap.

Al omstreeks het jaar 1200 was er in onze streken spraken van kerkelijke activiteiten, waar met ere de naam van “Doede fan Haske” (ook wel Dodo van Haska), een “heilige en kluizenaar mag worden genoemd. Vrij zeker is onze parochie officieel gesticht in het jaar 1639, toen de Vlaamse Jezuïet Robert de la Planche zich in onze streek vestigde. Bij gelegenheid van het 350 jarig bestaan van onze parochie heeft de heer Loadewijk Damsma een boek geschreven over de geschiedenis van onze parochie.

Onze kerk dateert uit 1953, is gewijd in de maand juli van dat jaar. Zij bevat momenteel 547 zitplaatsen. Het orgel dateert uit 1912 en is in 2011 vervangen door een nieuw orgel in de westelijke zijbeuk. Dit orgel is gebouwd door de gebroeders Van Vulpen uit Utrecht. De toren van de kerk werd gebouwd in 1867, zij is blijven staan toen het eigenlijke kerkgebouw in 1952-53 werd herbouwd.

12572965_946615948719613_466729449955500542_n  

 

 

 

 

Uit het archief RK Fryslân in Bolsward een foto van het 350-jarig jubileum van de RK kerk in Joure in 1989, de foto is afkomstig uit het boek “Mattheüs” van Loadewyk Damsma.

We hebben op internet nog meer foto’s gevonden http://www.slideshare.net/pjmpostma/beelden-rk-parochie-joure-19122012-25976068?related=3 . Deze website is gemaakt door oud Jouster Piet Postma.