Agenda

Alles wat u moet weten voor u naar de kerk komt om mee te vieren, of wanneer u in het Mattheus-hûs moet zijn.

 

Mattheus-hûs

Voor degene die in het Mattheus-hûs komt: ontsmet uw handen met de gel. En wanneer u in de keuken iets wil doen, zoals koffie/thee zetten enz., ontsmet uw handen dan (opnieuw).

 

Kerk

Het heeft even geduurd, maar gelukkig mogen we met ingang van 1 juli weer samen vieren in de kerk. Velen hebben de vieringen gemist en de ook de onderlinge verbondenheid.

Samen gaan we vieren met alle regels die er zijn. Om het overzichtelijk te houden worden ze punt voor punt weergegeven.

 

– U mag komen wanneer u niet verkouden bent, moet hoesten of koorts hebt. Mensen die tot de risicogroep behoren willen we met nadruk vragen de regels van het RIVM te volgen

voor wat voorgeschreven is voor die groep.

– De hoofdingang van de kerk is de ingang en de kleine deur (de rolstoel in/uitgang) is de uitgang.

– Parochianen die vanwege rolstoel of rollator toch door de rolstoelingang naar binnen moeten, mogen alléén onder begeleiding van koster of andere medewerker via de rolstoelingang naar binnen,

en niet met hulp van een medeparochiaan, tenzij het iemand van de eigen huishouding is.  Men moet dan buiten wachten tot de koster of medewerker hen binnenlaat.

– Het is de bedoeling dat u een briefje meeneemt naar de kerk met daarop uw naam en telefoonnummer. Deze kunt u in het mandje doen die op de statafel in de kerk staat.

Dit doen we  voor het geval het nodig is     om u achteraf te kunnen bereiken. Mocht u het per ongeluk vergeten dan wordt uw naam en telefoonnummer ter plekke door een medewerker opgeschreven.

Dit geldt voor iedere viering opnieuw:  neem uw naam en telefoonnummer mee op een briefje.

– Kom op tijd, zodat er geen lange rij voor deur van de kerk ontstaat. Houdt te allen tijde 1½ meter afstand.

– U bent verplicht uw handen te ontsmetten met de gel in de hal van de kerk.

– Het voorbede-boek mag niet gebruikt worden. Zoals gebruikelijk kunt u de intenties voor woensdag opgeven. Bij een laatste moment intentie kunt u bellen met pastor Annie.

– Er mag slechts 1 persoon tegelijk in de Mariakapel, met uitzondering van echtparen en gezinnen.

–  Er is éénrichtingsverkeer in de kerk: via het middenpad naar voren en via de zijpaden en de rolstoel in/uitgang kunt u de kerk weer verlaten.

– Op de banken is met stickers aangegeven waar u mag zitten, daar zijn ook de knielmatjes op de bank gelegd zodat het nog duidelijker is.

Echtparen en gezinnen kunnen bij elkaar zitten.  Zo is er plaats voor 85-95 mensen.

– Net als voor de coronatijd vragen we u om zoveel mogelijk vooraan in de kerk te gaan zitten.

– We mogen niet samen zingen, samen bidden wel.

– De communie mogen we ook ontvangen. De koster of iemand anders geeft aan wie naar voren mag lopen. Voorin de kerk moet u eerst opnieuw uw handen ontsmetten met gel.

Tussen voorganger en degene die de communie ontvangt staat een hoestscherm.

–  Wanneer u niet de communie wilt ontvangen en iemand anders in de bank wel, wordt u gevraagd om even uit de bank te gaan om ruimte te maken.

– Wanneer de viering is afgelopen verlaat u via het zijpad en de rolstoel in/uitgang de kerk. Eerst de banken aan de preekstoelkant, van achteren naar voren. Dan de andere kant, van achteren naar voren.                   Volg de aanwijzingen van de medewerker.

– Bij het verlaten van de kerk staat het collectemandje bij de uitgang.

– Helaas is er voorlopig geen koffiedrinken na de viering. Wilt u toch een praatje maken? Doe dat niet in de kerk, maar buiten en houdt daarbij de in- en uitgang vrij en blijf op afstand van elkaar.

– De aanwezige EHBO mag niet reanimeren wanneer er iets gebeurt. Er wordt direct 112 gebeld. Mocht u anderszins onwel worden, dan helpt men u wel.

 

Heel wat regels, maar op die manier kunnen we wel weer samenzijn.

Graag tot ziens.

De locatie-raad.

 

 

Jouster kerken houden gezamenlijke digitale Oecumenische Pinkster-viering

PGJoure; Doopsgezinde Kerk en RK H. Mattheus. Voorganger ds. Christien Ferrari en pastor Annie Schothorst Vos. (Voorbede)

lectoren: Rinnie Hanje en Inge Roeper.

JOURE De Oecumenische Pinksterviering in Joure. U kunt met ons meevieren via de LIVE-knop:  www.pgjoure.nl.

 

 

Pasen 2020

 

 

IMG_4879IMG_4875IMG_4877IMG_4872IMG_4874IMG_4871IMG_4873IMG_4895

 

 

 

 

IMG_4802IMG_4801IMG_4800IMG_4809

Een palmtakje als teken van hoop

In onze Heilige Christoffelparochie waren de 7 kerken op de ochtend van Palmzondag geopend. Er was weliswaar geen viering maar het huis van de Heer was open. Er was gelegenheid om een palmtakje op te halen. Juist nu heeft dit eenvoudige groene takje een grote symbolische waarde. Normaal is het een teken van hulde en van de zege van Christus op de dood. En dat deze zege blijvend is, niet vergankelijk is wordt gesymboliseerd door de blijvende groene kleur van de palmtak, een kleur van leven.

Ook wij hebben in tijden van crisis een teken van leven en hoop nodig, waardoor dit eenvoudige takje wellicht een stukje van die hoop mag symboliseren dat er weer andere tijden komen, hoop dat we elkaar weer kunnen ontmoeten, hoop dat deze ziekte snel mag verdwijnen, hoop dat deze vreselijke eenzaamheid voor sommigen mag stoppen.

 

 

 

 

 

31  maart 2020

Christoffelbrood-actie gaat eerst niet door.

Namens de PCI delen we u mede dat de Christoffelbrood-actie van de Caritas wordt uitgesteld. We houden u op de hoogte!

brood

E-mailadres: secretariaatpci@dechristoffel.nl
Telefoon: 0514 – 591308 of 06 – 15661903 (Marijke van der Wal)

Namens PCI,

Durk Haarsma
Voorzitter